Loading

เล็งเพิ่มมาตรการหนุนเขตศก.ชายแดน

วันที่ : 16 มิถุนายน 2560
เล็งเพิ่มมาตรการหนุนเขตศก.ชายแดน

"นายกฯ" สั่งหามาตรการเสริมดึงเอสเอ็มอี ลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเล็งให้ความช่วยเหลือเงินทุนและสินเชื่อดึงดูดลงทุน กนพ.เคาะค่าเช่าที่ดินราชพัสดุในพื้นที่กาญจนบุรี - หนองคาย ปรับขึ้นได้ 9% ทุก 3 ปี

นายปรเมธี  วิมลศิริ  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ(สศช.)เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ(กนพ.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมให้คณะทำงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณามาตรการ ส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม(เอสเอ็มอี)ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน เพิ่มเติม จากเดิมที่มีเฉพาะมาตรการด้านภาษี เช่น มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนและสินเชื่อ เป็นต้น

รวมทั้งให้นำใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการด่านศุลกากรตามแนวชายแดน 15 ด่าน ใน 10 เขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานและด่านของประเทศ เพื่อนบ้าน สามารถอำนวยความสะดวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการค้าและ กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเป็นประตู เชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวว่า ที่ประชุม กนพ.ได้อนุมัติอัตรา ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุสำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.กาญจนบุรี ที่ราคา 1,200 บาทต่อไร่ต่อปี และค่าธรรมเนียมในอัตรา 20,000บาทต่อไร่ต่อ 50 ปี ส่วนที่จ.นครพนมกำหนดอัตรา ค่าเช่าที่ราคา 8,400 บาทต่อไร่ต่อปี และ ค่าธรรมเนียม 140,000 บาทต่อไร่ต่อ 50 ปี โดยจะปรับขึ้น 9% ในทุก 3 ปี ขณะที่ การนิคมอุตสาหกรรมจะได้ส่วนลด 30%

ขณะเดียวกันยังให้สิทธิประโยชน์ เพื่อเร่งรัดการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 3 จังหวัดคือ จ.ตาก กาญจนบุรี และนครพนม เพื่อให้เกิดการลงทุน โดยเร็ว ซึ่งหากผู้ประกอบการลงทุนจริง หลังทำสัญญาเช่าไม่น้อยกว่า 10% ของวงเงิน ลงทุนภายในปี 2560 จะได้รับการยกเว้นค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเป็นเวลา 2 ปี และ หากลงทุนไม่น้อยกว่า 10% ภายในปี 2561 จะได้รับการยกเว้นค่าเช่าที่ราชพัสดุ เป็นเวลา 1 ปีโดยจะเปิดประมูลให้เอกชน ยื่นเสนอโครงการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่จ.กาญจนบุรีและนครพนม รวมทั้งจ.ตาก พร้อมกันในเดือนก.ค.นี้

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ