Loading

พาณิชย์ตีปี๊บลงทุน มุกดาหาร ร่ายมนตร์ปลุกผีเขตเศรษฐกิจพิเศษเชื่อมอินโดจีน

วันที่ : 14 มิถุนายน 2560
พาณิชย์ตีปี๊บลงทุน มุกดาหาร ร่ายมนตร์ปลุกผีเขตเศรษฐกิจพิเศษเชื่อมอินโดจีน

นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเปิดงาน "มุกดาหาร : ท่าเรือบกประตูตะวันออกสู่อาเซียนพลัส" ว่า กระทรวงมีแผนผลักดันให้นักลงทุนเข้าไปลงทุนตั้งฐานการผลิตในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารเพราะสามารถใช้มุกดาหาร เป็นท่าเรือบกหรือประตูการค้าส่งออกไปยังตลาดประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ลาว กัมพูชา เวียดนาม และไปถึงจีนตอนใต้ได้ โดยมีต้นทุนโลจิสติกส์ต่ำกว่าการส่งออกจากฐานการผลิตที่อื่น ซึ่งจะทำให้สินค้ามีความได้เปรียบในการแข่งขัน

 

สำหรับสินค้าไทยที่ส่งออกผ่านชายแดนไปประเทศเพื่อนบ้านและมีศักยภาพสูงที่นักลงทุนจะเข้าไปลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้างและปัจจัยการผลิตเพื่อป้อนให้แก่อุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศเพื่อนบ้านทั้งผ้าผืน เม็ดพลาสติกผลิตภัณฑ์เหล็ก เป็นต้น ขณะเดียวกัน นักลงทุนไทยสามารถใช้วัตถุดิบราคาถูกจากประเทศเพื่อนบ้านมาผลิตเพื่อส่งออกได้ด้วย

 

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ประโยชน์จากเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก โดยเริ่มจากดานัง เวียดนาม ผ่านสะหวันนะเขต ของลาว ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ข้ามมายังมุกดาหาร และผ่าน จ.ตากไปเมืองเมาะละแหม่ง ของเมียนมา โดยใช้เวลาเดินทาง 3 วัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยประหยัดต้นทุน ลดระยะเวลาในการขนส่งและยังเชื่อมต่อเส้นทางการขนส่งไปได้ถึงจีนตอนใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย

 

"นักลงทุนที่ลงทุนในมุกดาหาร สามารถใช้มุกดาหารเป็นท่าเรือบก ไปสู่ตลาดลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ และยังสามารถเชื่อมกับนโยบาย One Belt One Road ของจีนที่จะเชื่อมโยงกับอีก 64 ประเทศทั่วโลก ทั้งทางบก ทะเล โดยไทยได้เปรียบที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อกันได้ทางถนนเพราะเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก และระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ทำให้ไทยเป็นประตูสู่อาเซียนของจีนและยังเชื่อมต่อกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดข้างเคียง ทั้งนครพนม หนองคาย สะหวันเซโน และยาวถึงระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก"

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ