Loading

หนุนกม.ทรัพย์อิงสิทธิขอเช่าเกิน30ปี

วันที่ : 12 มิถุนายน 2560
หนุนกม.ทรัพย์อิงสิทธิขอเช่าเกิน30ปี

เอกชนหนุนรัฐออกกฎหมายทรัพย์อิงสิทธิช่วยเพิ่มความมั่นใจการเช่าอสังหาฯ แต่ควรให้เช่ามากกว่า 30 ปี

 

นายอิสระ บุญยัง นายกกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เปิดเผยว่า การที่กระทรวงการคลังกำลังผลักดัน ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วย ทรัพย์อิงสิทธิ จะเป็นผลดีต่อการส่งเสริมการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะที่ดินในเขตเมืองที่เจ้าของไม่ประสงค์จะขาย แต่ต้องการให้เกิดรายได้ในพื้นที่นั้นๆ หรือเป็นการส่งเสริมการลงทุนแต่ไม่มีวัตถุประสงค์จะขาย เช่น การสร้างบ้านผู้มีรายได้น้อยหรือปานกลาง บ้านประชารัฐ เป็นต้น

 

ทั้งนี้ ตามกฎหมายดังกล่าว ผู้เช่าสามารถนำสิทธิการเช่าไปค้ำ ประกัน กรณีที่ผู้เช่าต้องไปกู้เงิน จากสถาบันการเงินเพื่อนำมาดำเนินธุรกิจได้ หรือหากเมื่อมีปัญหาผิดนัดชำระ ก็สามารถนำสิทธินี้ไปขายทอดตลาดได้ แต่เห็นว่าระยะเวลาการเช่า 30 ปี ไม่เพียงพอต่อการลงทุนขนาดใหญ่อย่างน้อยต้อง 50 ปี

 

นายเลิศมงคล วราเวณุชย์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี กล่าวว่า พ.ร.บ.ทรัพย์อิงสิทธิจะสร้าง แรงจูงใจและความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนได้มากขึ้น เห็นว่าควรมีการเพิ่มระยะ เวลาการเช่า เพราะ 30 ปีไม่เพียงพอหากต้องลงทุนระดับพันล้านบาท อย่างน้อยต้องใกล้เคียงกับประเทศเพื่อนบ้าน

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์