Loading

ศูนย์ข้อมูลฯชี้อสังหาฯภาคตะวันตกยังซึมยอดโอนเพชรบุรี-ประจวบฯปี59ลดวูบ

วันที่ : 5 มิถุนายน 2560
ศูนย์ข้อมูลฯชี้อสังหาฯภาคตะวันตกยังซึมยอดโอนเพชรบุรี-ประจวบฯปี59ลดวูบ

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยภาคตะวันตก 6 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม พบว่า ในปี 2559 มีการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน 1,441 แปลง เพิ่มขึ้น 25.2% แบ่งเป็น เพชรบุรี 445 แปลง เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 162.2%, ประจวบคีรีขันธ์ 116 แปลงลดลง 17.2%, สุพรรณบุรี 291 แปลง เพิ่มขึ้น 128.5%, ราชบุรี 250 แปลง เพิ่มขึ้น 116.2, สมุทรสงคราม 181 แปลง เพิ่มขึ้น 274% และจังหวัดกาญจนบุรี 158 แปลง เพิ่มขึ้น 239%

          การออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยแนวราบรวม 11,362 ยูนิต แบ่งเป็น ราชบุรี 4,483 ยูนิต เพิ่มขึ้น 3.2%, ประจวบคีรีขันธ์ 3,459 ยูนิต เพิ่มขึ้น 40.2%, เพชรบุรี 2,039 ยูนิต ลดลง 2.1%, สมุทรสงคราม 815 ยูนิต เพิ่มขึ้น 22.9%, กาญจนบุรี 640 ยูนิต ลดลง 7%, และสุพรรณบุรี 215 ยูนิต ลดลง 21.1%ส่วนการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด พบว่า เพชรบุรี มีจำนวน 457 ยูนิต, ประจวบคีรีขันธ์ 243 ยูนิต, สมุทรสงคราม 92 ยูนิต, ราชบุรี 85 ยูนิต, สุพรรณบุรี 65 ยูนิต และกาญจนบุรี 29 ยูนิต

          สำหรับยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย จ.เพชรบุรี จำนวน 1,902 ยูนิต ลดลง 26% จากปี 2558 ที่มีจำนวน 2,569 ยูนิต  แบ่งเป็นบ้านแนวราบ 1,078 ยูนิต, คอนโดมิเนียม 824 ยูนิต, ประจวบคีรีขันธ์ ยอดโอนกรรมสิทธิ์ 3,242 ยูนิต ลดลง 24.9% จากปี 2558 ที่มียอดโอน 4,317 ยูนิต แบ่งเป็นบ้านแนวราบ 1,957 ยูนิต, อาคารชุด 1,285 หน่วย

          ยอดโอนกรรมสิทธิ์ในด้านมูลค่า พบว่า เพชรบุรีมียอดโอนกรรมสิทธิ์รวม 3,829 ล้านบาท ลดลง 41.2% แบ่งเป็นบ้านแนวราบ 1,603 ล้านบาท ลดลง 28.6%,อาคารชุด 2,227 ล้านบาท ลดลง 47.9% ,ประจวบคีรีขันธ์ ยอดโอนกรรมสิทธิ์รวมมูลค่า 6.920 ล้านบาท ลดลง 27.7% เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มียอดโอนกรรมสิทธิ์ 9,572 ล้านบาท แบ่งเป็นยอดโอนบ้านแนวราบ 3,821 ล้านบาทลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน ขณะที่ อาคารชุดยอดโอนฯ 3,099 ล้านบาท ลดลง 46.1%

          โครงการที่อยู่ระหว่างขายใน 2 จังหวัดหลักได้แก่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีโครงการแนวราบที่อยู่ระหว่างขายจำนวน 73 โครงการ หน่วยในผังโครง การ 4,606 ยูนิต มีหน่วยเหลือขาย 1,625 ยูนิต โครงการอาคารชุด 23 โครงการ 5,467 หน่วย มีหน่วยเหลือขาย 874 ยูนิต, จ.เพชรบุรี มีโครงการแนวราบที่อยู่ระหว่างขาย 41 โครงการจำนวน 3,181 ยูนิต หน่วยเหลือขาย 930 ยูนิต ส่วนอาคารชุด มี 21 โครงการ 12,866 หน่วย มีหน่วยเหลือขาย 3,418 หน่วย

          ส่วนอัตราการดูดซับต่อเดือน ของประจวบคีรีขันธ์ ในปี 2559 อยู่ที่ 6.7% ปรับตัวดีขึ้นจาก 5.1% ในปี 2558 แบ่งเป็นอัตราการดูดซับโครงการอาคารชุด 6.2%, บ้านเดี่ยว 5.6% บ้านแฝด 5.3% ทาวน์เฮาส์ 9.5% อาคารพาณิชย์ 9%, ส่วนจ.เพชรบุรี อัตราการดูดซับของตลาดทรงตัวคือ 6.6% เท่ากับปี 2558 โดยคอนโดมิเนียมมีอัตราการดูดซับ 6.8%, บ้านเดี่ยว 5.7%, บ้านแฝด 7.6% ทาวน์เฮาส์ 6.2%

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา