Loading

เรื่องร้อนแห่งปีโอกาสสำคัญจดทะเบียนโรงแรมให้ถูกต้อง

วันที่ : 4 มิถุนายน 2560
เรื่องร้อนแห่งปีโอกาสสำคัญจดทะเบียนโรงแรมให้ถูกต้อง

          ปัญหาใหญ่ของโรงแรมที่ไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในประเทศเรา ดังที่รับทราบกันทั่วไป กำลังได้รับการดูแลจากภาครัฐ โอกาสครั้งสำคัญโดยกฎหมายโรงแรมใหม่ปี 2559 ถือเป็นโอกาสของ โรงแรมที่ยังไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย สถานที่พักรายวัน เกสต์เฮาส์ โฮสเทล ฯลฯ กฎหมายได้เปิดช่องให้แล้ว แค่ 2 ปี หรือ 5 ปีเท่านั้นแล้วแต่กรณี มาฟังหน่วยงานภาครัฐกล่าวถึงข้อกฎหมาย แนวทางการดำเนินการ แนวทางการปรับปรุงอาคารให้ถูกต้องจากสถาปนิกผู้ออกแบบ เป็นโอกาสความร่วมมือกันของภาครัฐและเอกชนเพื่อให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบ้านเราที่เป็นเครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจประเทศในขณะนี้จะเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

          นอกจากความจำเป็นตามกฎหมาย หากไม่มีใบอนุญาตจะถูกปิดกิจการอย่างที่เป็นข่าวใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาแล้ว ความจำเป็นทางการตลาดก็มีมากเช่นกัน โลกยุคปัจจุบันนักท่องเที่ยวให้ความสำคัญต่อการท่องเที่ยวแนวใหม่ซึ่งสถานที่พักต่างๆ อาจไม่ได้จดทะเบียนโรงแรมให้ถูกต้องทำให้อาจละเลยมาตรฐานสำคัญหลายเรื่อง เช่น มาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานในการบริการ การนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ต้องเป็นโรงแรมจดทะเบียน เป็นต้น ต่อไปในอนาคต เอเยนซีขายห้องพักต่างๆ อาจกำหนดให้โรงแรมที่มีการจดทะเบียนเท่านั้นถึงจะรับขายห้องพัก

          อีกทั้งยังมีสำคัญต่อการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินที่ยุคปัจจุบันหากไม่จดทะเบียนก็อาจไม่ได้สินเชื่อ รวมทั้งความสำคัญต่อการซื้อการขาย เนื่องจากนักลงทุนผู้สนใจซื้อโรงแรมส่วนใหญ่ ก็จะซื้อเฉพาะโรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้องที่สำคัญความจำเป็นด้านความมั่นคงของชาติเนื่องจากการจดทะเบียนโรงแรมต้องมีการรายงานชื่อผู้เข้าพักต่อภาครัฐต้องตรวจสอบพาสปอร์ตบัตรประชาชน ต่างจากการไม่ได้จดทะเบียนอาจไม่ได้ควบคุมดูแลเรื่องดังกล่าว บ้านเราอาจเป็นแหล่งซ่องสุมของผู้ก่อการร้ายไป ในระยะยาวอาจส่งผลเสียต่ออุตสาหกรรมอย่างมาก

          กฎหมายเปิดช่องไว้อย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ที่ว่างเดิมต้องมีถึง 30% แต่กรณีปรับ ปรุงอาคารกฎหมายปี 2559 กำหนดเพียง 10% เท่านั้น เอาแค่ตึกแถวที่ดินสัก 20 ตารางวา มีที่ว่าง 10% คือ 2 ตารางวา บริเวณด้านหลังอาคารเหลืออยู่สัก 2 เมตรก็ได้แล้ว ทางเดินตามกฎหมายต้อง 1.5 เมตร แต่กฎหมายใหม่อนุโลมให้เหลือเพียง 1.0 เมตรได้กรณีอาคารเล็กๆ 2 ชั้น เป็นต้น เอาเป็นว่าส่วนใหญ่แล้วจะขออนุญาตโรงแรมได้โดยอาจต้องปรับปรุงอาคารบ้าง ในกรณีที่ต้องมีการดัดแปลงอาคารต้องทำภายใน 2 ปีนับจากวันที่ 19 สิงหาคม 2559 (ผ่านมาจะครบปีเหลืออีกแค่ 1 ปีเท่านั้น) และกรณีขอเปลี่ยนการใช้อาคารมาเป็นประกอบธุรกิจโรงแรมให้ทำภายใน 5 ปี

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ