Loading

ดันเขตศก.มุกดาหาร ท่าเรือบก สู่อาเซียน

วันที่ : 22 พฤษภาคม 2560
ดันเขตศก.มุกดาหาร ท่าเรือบก สู่อาเซียน

พาณิชย์เดินหน้า ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐ กิจมุกดาหาร เตรียมดึงนักลงทุนไทยและต่างชาติเข้ามาดูศักยภาพ หลังตั้งเป้าให้เป็น "ท่าเรือบก" สู่อาเซียน

 

นางอภิรดี ตันตรา ภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผย ว่า กระทรวงพาณิชย์ได้สั่ง การให้พาณิชย์จังหวัดมุกดา หาร จัดงานเปิดโอกาสการ ค้าการลงทุนในมุกดาหาร ช่วงเดือน มิ.ย.2560 โดยให้ เชิญนักธุรกิจไทยและต่างประเทศ หอการค้าในประเทศ หอการค้าต่างประเทศ และทูตานุทูตมาร่วมงาน

 

ทั้งนี้ เพื่อแสดงศักยภาพ ความก้าวหน้าและความพร้อม ของจังหวัดในการรองรับการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร หลังจากที่กระทรวงฯ มีนโยบายในการผลักดันให้จังหวัดมุกดาหารเป็น "ท่าเรือบก ประตูตะวันออกสู่อาเซียน" จึงต้องเร่งโปรโมตและดึงดูดการลงทุนให้เพิ่มขึ้น

 

การผลักดันให้มุกดา หารเป็นท่าเรือบก ประตูตะวันออกสู่อาเซียน เนื่องจากเห็น ว่า มุกดาหารตั้งอยู่บนกึ่ง กลางตามแนวเส้นทางเชื่อมโยงตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแนวระเบียงตะวันออก-ตะวันตก โดยมีสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2 มุกดาหารสะหวันนะเขตเชื่อมต่อ

 

ซึ่งจากยุทธศาสตร์ของ มุกดาหารจะพบว่า มุกดาหารเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเขต เศรษฐกิจพิเศษเมียวดี สหภาพ เมียนมา เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน สปป.ลาว เขตเศรษฐกิจพิเศษลาวบาว ของเวียดนาม และออกสู่ท่าเรือ ดานัง และยังขึ้นไปยังเวียด นามตอนเหนือเข้าสู่ตอนใต้ ของจีน เชื่อมไปยังเขตเศรษฐ กิจพิเศษฉงจั่ว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง มณฑลกว่างสี ที่มีนครหนานหนิง เป็นเมืองหลวงและมีประชา กรมากกว่า 100 ล้านคน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์