Loading

อสังหาขายใหม่ในกรุงQ1ยูนิตตกลงแต่มูลค่าสูงขึ้น

วันที่ : 11 พฤษภาคม 2560
อสังหาขายใหม่ในกรุงQ1ยูนิตตกลงแต่มูลค่าสูงขึ้น

อสังหาฯ ในกรุงและปริมณฑลไตรมาส 1 เปิดขายใหม่ 2.4 หมื่นยูนิต จำนวนลด แต่มูลค่าสูงขึ้น 22%

 

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการ ผู้อำนวยการศูนย์ ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยว่า ภาพรวมสถานการณ์ที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ช่วงไตร มาส 1 ปี 2560 ชะลอตัวลงในด้านจำนวนยูนิต แต่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

 

โดยมีจำนวน 85 โครง การ มียูนิตในผังรวม 24,100 ยูนิต จำนวนยูนิตลดลง 3% เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันปี 2559 ซึ่งมีจำนวน 113 โครงการ 24,839 ยูนิต แต่มีมูลค่าโครงการรวม 94,630 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.2% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปี 2559 ซึ่งมีมูลค่ารวม 77,430 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่า โครงการเปิดขายใหม่ในปี 2560 ระดับราคาต่อหน่วยสูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน

 

ทั้งนี้  จากรายงานพบว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดขายจำนวน 50 โครงการ 18,754 ยูนิต คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 77.8% ของจำนวนหน่วยโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ทั้งหมด เพิ่มขึ้น 32% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปี 2559 ซึ่งเปิดขายจำนวน 43 โครงการ 14,211 ยูนิต

 

โดย โครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ แบ่งเป็น บ้านจัดสรร 54 โครงการ 10,601 ยูนิต มูลค่า 38,750 ล้านบาท อาคารชุด มี 31 โครงการ 13,502 ยูนิต มูลค่ารวม 55,880 ล้านบาท

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์