Loading

ความเชื่อมั่นปี'60เริ่มฟื้นหลังดัชนีหดตัว3ไตรมาสติด ชี้ผุดโครงการใหม่ยอดขายกระเตื้อง

วันที่ : 19 เมษายน 2560
ความเชื่อมั่นปี'60เริ่มฟื้นหลังดัชนีหดตัว3ไตรมาสติด ชี้ผุดโครงการใหม่ยอดขายกระเตื้อง

ดัชนีความเชื่อมั่นอสังหาฯ ไตรมาสแรกเริ่มฟื้นตัว หลังจากลดลง 3 ไตรมาสติด เผยผู้ประกอบการมั่นใจลงทุน ผุดโครงการใหม่ ยอดขายขยับ

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาสแรกปี 2560 พบว่า มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบัน (Current Situation Index) เท่ากับ 54.2 จุด สูงกว่าค่ากลางที่ระดับ 50 จุด โดยเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว ซึ่งอยู่ที่ระดับ 53.5 จุด นับเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรก หลังจากที่ดัชนีมีค่าลดลงติดต่อกัน 3 ไตรมาส ในปี 2559 (ไตรมาส 2-4/2559)

สำหรับดัชนีที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากปัจจัยความเชื่อมั่นที่สำคัญของผู้ประกอบการที่มีต่อการขยายธุรกิจด้วยการเปิดโครงการใหม่ที่เพิ่มขึ้น และความเชื่อมั่นต่อการลงทุนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ประกอบกับความเชื่อมั่นจากยอดขายและการจ้างงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ทั้งนี้ หากพิจารณาแยกตามกลุ่มผู้ประกอบการ พบว่า ผู้ประกอบการในกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Listed Companies) มีค่าดัชนีเท่ากับ 61.2 จุด สูงกว่าค่ากลางที่ระดับ 50 จุด และสูงกว่าภาพรวมดังที่ได้กล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการกลุ่ม Listed Companies มีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน และมีทิศทางของค่าดัชนีเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนซึ่งมีค่าดัชนีที่ 60.2 จุด ได้สะท้อนจากความเชื่อมั่นในการเปิดตัวโครงการใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้ามาก และด้านการลงทุนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง รวมทั้งการปรับตัวเพิ่มขึ้นในด้านยอดขาย และการจ้างงาน

ขณะที่ผู้ประกอบการกลุ่มนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ (Non-Listed Companies) มีค่าดัชนีเท่ากับ 43.8 จุด ต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 50 จุด แสดงว่าผู้ประกอบการกลุ่ม Non-Listed Companies ยังไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบัน แต่พบว่ามีสัญญาณที่ดีขึ้น เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบันเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าเล็กน้อย โดยเพิ่มขึ้น 0.2 จุด จากไตรมาสก่อนที่อยู่ในระดับ 43.6 จุด โดยมีปัจจัยสะท้อนความเชื่อมั่นที่สำคัญจากเปิดโครงการใหม่ ด้านการลงทุน การจ้างงาน และยอดขาย

ด้านดัชนีความเชื่อมั่นในอีก 6 เดือนข้างหน้า (Expectations Index) ในไตรมาสแรกปี 2560 มีค่าเท่ากับ 65.1 จุด เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4 ปี 2559 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 60.2 จุด และเป็นการเพิ่มขึ้นหลังจากที่ลดลงมาต่อเนื่องใน 2 ไตรมาสก่อนหน้า แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีทิศทางความเชื่อมั่นในเชิงบวกต่อการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอีก 6 เดือนข้างหน้า โดยเฉพาะจากปัจจัยความเชื่อมั่นด้านยอดขาย ผลประกอบการ และแผนที่จะมีการเปิดตัวโครงการใหม่ในอนาคตอีก 6 เดือน

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแยกตามกลุ่มผู้ประกอบการ พบว่า ผู้ประกอบการกลุ่ม Listed Companies มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นในอีก 6 เดือนข้างหน้าเท่ากับ 71.9 จุด เพิ่มขึ้นมากจาก 62.5 จุด ในไตรมาสก่อนหน้าถึง 9.4 จุด และเป็นการเพิ่มขึ้นหลังจากที่ลดลงมาต่อเนื่องใน 2 ไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งสะท้อนจากปัจจัยความเชื่อมั่นในด้านยอดขาย ผลประกอบการ และแผนที่จะมีการเปิดตัวโครงการใหม่ในอนาคต

นอกจากนี้ ขณะที่ผู้ประกอบการกลุ่ม Non-Listed Companies มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นในอีก 6 เดือนข้างหน้าเท่ากับ 54.9 จุด ซึ่งลดลงจาก 56.7 จุด ในไตรมาสก่อนหน้า แต่ยังสูงกว่าค่ากลางที่ระดับ 50 จุด สะท้อนว่าผู้ประกอบการกลุ่ม Non-Listed Companies มีความเชื่อมั่นเชิงบวกต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตอีก 6 เดือนข้างหน้า ซึ่งมีปัจจัยความเชื่อมั่นที่สำคัญในด้านผลประกอบการ การจ้างงาน และยังคงมีความเชื่อมั่นต่อยอดขายในอนาคตในระดับสูงแม้ว่าจะลดลงเล็กน้อย

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์