Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯธอส.แจ้งดัชนีไตรมาส1/60ระดับราคาห้องชุด-บ้าน

วันที่ : 12 เมษายน 2560
ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯธอส.แจ้งดัชนีไตรมาส1/60ระดับราคาห้องชุด-บ้าน

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ ธอส. เผยไตรมาส 1/60 ดัชนีราคาห้องชุดรวมทุกระดับราคา 124.90 จุด โต 5.80% และดัชนีราคาบ้านแนวราบ 116.70 จุด พุ่ง 2.30%

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาส 1/60 ดัชนีราคาห้องชุดรวมทุกระดับราคาในพื้นที่กรุงเทพฯ และเขตปริมณฑลใน 2 จังหวัด (จ.นนทบุรี และ จ.สมุทรปราการ) มีค่าดัชนีเท่ากับ 124.90 จุด เพิ่มขึ้น 5.80% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.60% จากไตรมาส 4/59

โดยห้องชุดที่มีราคาปรับเพิ่มขึ้นมาก 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.พื้นที่สุขุมวิทตอนต้น (เขตวัฒนา เฉพาะแขวงคลองเตยเหนือ คลองตันเหนือ และเขตคลองเตย เฉพาะแขวงคลองเตย แขวงคลองตัน) มีการปรับราคาสูงขึ้นประมาณ 9–11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นประมาณ 0.20-1.20% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน

2.พื้นที่สุขุมวิทตอนกลาง (เขตวัฒนา เฉพาะแขวงพระโขนงเหนือ และเขตคลองเตย เฉพาะแขวงพระโขนง) มีการปรับราคาสูงขึ้นประมาณ 7.20–9.20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นประมาณ 4.60-6.60% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน, 3.พื้นที่พญาไท-ราชเทวี มีการปรับราคาสูงขึ้นประมาณ 3.20-5.20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นประมาณ 0.60-1.60% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน

4.พื้นที่ห้วยขวาง-จตุจักร-ดินแดง มีการปรับราคาสูงขึ้นประมาณ 1.30–3.30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นประมาณ 1-3% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และ 5.พื้นที่นนทบุรี มีการปรับราคาสูงขึ้นประมาณ 1–3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นประมาณ 1-3% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน

ขณะที่ดัชนีราคาบ้านแนวราบ ในพื้นที่ กรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล 3 จังหวัด (นนทบุรี–ปทุมธานี-สมุทรปราการ) ในไตรมาส 1/60 มีค่าดัชนีเท่ากับ 116.70 จุด เพิ่มขึ้น 2.30% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.40% จากไตรมาส 4/59 แบ่งเป็นในเขตกรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 116.80 จุด เพิ่มขึ้น 2.20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.40% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ส่วนปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 116.70 จุด เพิ่มขึ้น 2.30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.50% จากไตรมาสก่อน

ทั้งนี้ หากพิจารณาดัชนีราคาที่อยู่อาศัยแนวราบในแต่ละประเภท จะพบว่าดัชนีราคาสินค้าประเภทบ้านเดี่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 114.90 จุด เพิ่มขึ้น 1.70% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.30% จากไตรมาสก่อน โดยในเขตกรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 115.30 จุด เพิ่มขึ้น 2.50% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.60% จากไตรมาสก่อน ส่วนปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 114.60 จุด เพิ่มขึ้น 1.20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.10% จากไตรมาสก่อน

ส่วนดัชนีราคาสินค้าประเภททาวน์เฮาส์ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 118.60 จุด เพิ่มขึ้น 2.90% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.50% จากไตรมาสก่อน โดยกรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 118.20 จุด เพิ่มขึ้น 1.90% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.30% จากไตรมาสก่อน ขณะที่ปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 119.20 จุด เพิ่มขึ้น 3.80% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.80% จากไตรมาสก่อน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น