ปัดฝุ่นน้ำ-ไฟฟรีรัฐใจดีแจกบัตรคนจนรอบสองเล็งช่วยค่าเช่าบ้านทำประกันชีวิตด้วยลงทะเบียน3เมย.คาดเริ่มได้เดือนมิย.
Loading

ปัดฝุ่นน้ำ-ไฟฟรีรัฐใจดีแจกบัตรคนจนรอบสองเล็งช่วยค่าเช่าบ้านทำประกันชีวิตด้วยลงทะเบียน3เมย.คาดเริ่มได้เดือนมิย.

วันที่ : 17 มีนาคม 2560
ปัดฝุ่นน้ำ-ไฟฟรีรัฐใจดีแจกบัตรคนจนรอบสองเล็งช่วยค่าเช่าบ้านทำประกันชีวิตด้วยลงทะเบียน3เมย.คาดเริ่มได้เดือนมิย.

          คลังดีเดย์เปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้ น้อยรอบสอง 3 เมษายน-15 พฤษภาคม รัฐใจดีแจกดะทั้งรถเมล์ รถไฟ ค่าน้ำค่าไฟฟรีผ่านบัตรสวัสดิการคนจน ที่เริ่มแจกได้เดือนมิถุนายนเล็งช่วยจ่าย ค่าเช่าบ้าน-ทำประกันชีวิตให้อีก คาดมี ผู้สนใจไม่น้อยกว่า 14 ล้านคน

          เมื่อวันที่ 16 มีนาคม นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์หลังพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่ง รัฐ ปี 2560 ว่า กระทรวงการคลังลงนาม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่ง ประเทศไทย(ธปท.) กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพ มหานคร ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการ เกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ธนาคาร กรุงไทย ในโครงการเปิดรับลงทะเบียนผู้มี รายได้น้อยรอบสอง ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน-15 พฤษภาคม ซึ่งคาดว่าจะมีผู้มาลงทะเบียน ไม่ต่ำกว่า 14 ล้านคน

          สำหรับรูปแบบสวัสดิการที่รัฐจะให้กับผู้ที่มาลงทะเบียนครั้งนี้ ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า อาจไม่ได้แจกเป็นเงินเหมือนที่ผ่านมา เพราะเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นแล้ว มาตรการต้องแตกต่างกันไป เบื้องต้นจะช่วยเหลือด้านรถเมล์ฟรี รถไฟฟรีและค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ผ่านบัตรสวัสดิการที่คาดว่าจะเริ่มแจกได้เดือนมิถุนายน ซึ่งกระทรวงจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.)เห็นชอบอีกครั้ง ทั้งนี้ ในส่วนค่าน้ำค่าไฟจะสรุปอีกครั้งว่าจะให้ฟรีทั้งหมดเลย หรือลด 25-50% เช่นเดียวกับค่าการเดินทาง ซึ่งที่ผ่านมาให้แบบเหวี่ยงแหคนรวยคนจนได้หมด แต่ครั้งนี้ให้สิทธิ์เฉพาะ

          นายสมชัยกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ในอนาคตกระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมด้านค่าเช่าที่อยู่อาศัยค่าที่พัก เช่น มีภาระผ่อน 2,000 บาทต่อเดือน รัฐอาจ ช่วย 500-1,000 บาท และเรื่องทำประกันให้ผู้ที่มีรายได้น้อย รัฐจ่ายค่าเบี้ยให้ 99 บาท ถ้าเข้ารักษาพยาบาลจะชดเชยรายได้ 300 บาทต่อวัน ซึ่งทั้ง 2 มาตรการ ยังอยู่ระหว่างการศึกษา

          "มาตรการที่จะให้คงบอกไม่ได้ว่าจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับจำนวน ผู้ที่มาลงทะเบียน ซึ่งหลังลงทะเบียนเสร็จต้องใช้เวลาตรวจสอบ 1-2 เดือน ก่อนประกาศและแจกบัตรสวัสดิการเดือนมิถุนายน โดยจะทำคู่ไปกับการประสานผู้เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง เครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะใช้กับบัตรสวัสดิการด้วย" นายสมชัยกล่าว

          และว่า ในส่วนผู้จะมาลงทะเบียน ขอรับแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่หน่วย ลงทะเบียนทุกแห่งทั่วประเทศ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง www.mof.go.th สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th อีเปย์เม้นท์ www.epayment.go.th และเว็บไซต์ของหน่วยรับลงทะเบียน เพื่อเตรียมกรอกข้อมูลส่วนตัวของ ผู้ที่จะลงทะเบียน และต้องสำรวจว่าตนเองมีรายได้ เงินฝากและหนี้สิน รวมถึงลงนามรับรองความถูกต้อง ลงนามยินยอมให้เปิดเผย และตรวจสอบข้อมูลของ ผู้ลงทะเบียนได้

          นายสมชัยกล่าวด้วยว่า ในวันลงทะเบียน ผู้ลงทะเบียนต้องมาลงทะเบียนด้วยตัวเองที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ตนสะดวก โดยยื่นแบบฟอร์มที่กรอกพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งควรเป็นบัตรประชาชนรุ่นใหม่ หรือแบบสมาร์ทการ์ด เนื่องจากต้องนำรูปบนบัตรประจำตัวประชาชนมาไว้บนบัตรสวัสดิการ ตลอดจนเอกสารที่จำเป็นมาแสดง เพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลที่กรอกให้ทางราชการ โดยไม่ต้องให้หน่วยรับลงทะเบียนเก็บไว้ ในกรณีผู้พิการและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางได้ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาแสดงในวันลงทะเบียนด้วย หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะกรอกข้อมูลของผู้มาลงทะเบียนเข้าระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ลงทะเบียนต้องรับเอกสารหลักฐานการลงทะเบียนกลับไป โดยเจ้าหน้าที่จะฉีกออกจากส่วนท้ายของแบบฟอร์ม เพื่อเป็น หลักฐานยืนยันว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า