ธนารักษ์เปิดประมูลใหม่ เขตศก.พิเศษให้เช่า 100 ปี สิทธิภาษีเพียบ
Loading

ธนารักษ์เปิดประมูลใหม่ เขตศก.พิเศษให้เช่า 100 ปี สิทธิภาษีเพียบ

วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2560
ธนารักษ์เปิดประมูลใหม่ เขตศก.พิเศษให้เช่า 100 ปี สิทธิภาษีเพียบ

กรมธนารักษ์เปิดประมูล 2 เขตเศรษฐกิจพิเศษใหม่ หนองคาย และมุกดาหาร ซื้อซองประมูลได้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 21 มีนาคม สัญญาเช่า 50 ปี ต่อได้อีก 50 ปี พร้อมสิทธิพิเศษทางภาษีเพียบ หลังสระแก้วและตราดผ่านฉลุย

 

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า กรมธนารักษ์มีความพร้อมในการเปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมประมูลเสนอโครงการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย และมุกดาหาร โดยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคายมีเนื้อที่ทั้งแปลง 718-0-46 ไร่ ตั้งอยู่ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร รัฐบาลมีโครงการรถไฟความเร็วจีน-หนองคาย เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานภายนอกโครงการ ศักยภาพของที่ดินเป็นช่องทางการค้าชายแดนของไทยกับ สปป.ลาว มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงสุด เมื่อเทียบกับการค้าชายแดนอื่นๆ และพื้นที่อยู่ใกล้สนามบินอุดรธานีเพียง 60 กิโลเมตร โดยขอซื้อเอกสารการลงทุนได้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 21 มีนาคม

 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เนื้อที่สองแปลงรวม 1,080-3-18.7 ไร่ ตั้งอยู่ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานภายนอกโครงการ เขตชายแดนมุกดาหารเป็นจุดผ่านแดนถาวร เชื่อมต่อกับแขวงสะ-หวัน-นะ-เขต สปป.ลาว มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับลาว เป็นอันดับสองของประเทศ ศักยภาพของที่ดินอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ตะวันตก เชื่อมโยงเข้าสู่ลาวและเวียดนาม เป็นช่องทางที่สำคัญในการขนส่งสินค้าไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้

 

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุน โดยข้อเสนอทางเทคนิคโดยต้องนำเสนอแผนการพัฒนาพื้นที่ที่ขอลงทุน แนวคิดในการจัดทำแผนแม่บทเบื้องต้น การจัดทำโครงสร้างพื้นฐานภายในโครงการ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รูปแบบอาคารที่โดดเด่นทันสมัย และมีนวัตกรรมเชื่อมโยงไทยแลนด์ 4.0 การจัดสรรพื้นที่ให้ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs รูปแบบจำลองเชิงธุรกิจ กรอบระยะเวลาดำเนินการ และความเป็นไปได้ในเชิงการเงิน ตลอดจนข้อเสนอเงินค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าขั้นต่ำที่ทางราชการกำหนด

 

ข้อแตกต่างของจุดเด่นเงื่อนไขเสนอการลงทุนที่นอกเหนือจากการเปิดประมูลสรรหาผู้ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ผ่านมา คือ 1) เพิ่มเติมจากเดิม ประสบการณ์ในการพัฒนาที่ดินลักษณะนิคมเป็น ประสบการณ์ในลักษณะการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่น การค้า / การลงทุน / Logistics / บริการ หรือภาคการผลิต (อุตสาหกรรมทั่วไป / นิคมอุตสาหกรรม) 2) ปรับเพิ่มระยะเวลาจัดทำข้อเสนอโครงการลงทุน จากเดิม ระยะเวลา 60 วันเป็น ระยะเวลา 90 วันและ 3) Business Model ปรับแก้ การใช้รูปแบบ BOQ สำหรับราคาค่าก่อสร้างเป็น ใช้ราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรแบบ unit Replace” ทั้งนี้ เพื่อให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น

 

นอกจากนี้ ได้กำหนดระยะเวลาเช่า 50 ปี นำไปจัดให้เช่าช่วงได้กรรมสิทธิ์อาคารเป็นของผู้เช่า และ นำสิทธิการเช่าไปขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินได้ และยังได้รับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ สิทธิประโยชน์ทางภาษีกรมศุลกากร กรมสรรพากร ในอัตราพิเศษมากกว่าปกติเพื่อจูงใจให้นักลงทุนเข้าร่วมลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

 

ดังนั้น เพื่อสร้างความเชื่อมโยงการค้า การลงทุนไปยังภูมิภาคเศรษฐกิจอาเซียน อันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงขอเชิญชวนนักลงทุนชาวไทย และต่างประเทศ เข้าร่วมเสนอโครงการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย และมุกดาหาร โดยขอซื้อเอกสารการลงทุนได้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2560

 

ก่อนหน้านี้กรมธนารักษ์ ได้ดำเนินการจัดให้เช่าไปแล้ว 2 พื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เนื้อที่ประมาณ 660-2-23 ไร่ ได้จัดทำสัญญาเช่ากับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 และพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด เนื้อที่ประมาณ 895-0-44 ไร่ ได้จัดทำสัญญาเช่ากับบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น

 

 

 

ข่าวเขตเศรษฐกิจพิเศษ อื่นๆ