Loading

4จว.เฮได้ค่าเวนคืนเพิ่ม 1.4หมื่นล้านบางใหญ่-กาญจน์

วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2560
4จว.เฮได้ค่าเวนคืนเพิ่ม 1.4หมื่นล้านบางใหญ่-กาญจน์

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวนกรอบวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินการก่อสร้างโครงสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์เส้นทางบางใหญ่-กาญจนบุรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ให้กรมทางหลวง (ทล.)ไปจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ค่าที่ดิน สิ่งปลูกสร้างที่เพิ่มขึ้นใน 8 อำเภอที่เส้นทางผ่านว่ามาจากส่วนใหญ่บ้างเนื่องจากทล.ได้รายงานว่าค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการนี้ มีวงเงินเพิ่มขึ้นจากเดิมกำหนดไว้ ที่ 5,000 กว่าล้านบาท เพิ่มเป็น 19,000 กว่าล้านบาท เพิ่มขึ้น 14,000 ล้านบาท นอกจากนี้ทล.ต้องตรวจสอบสิทธิพื้นที่โดยเฉพาะใน จ.กาญจนบุรี ด้วยว่าเป็นพื้นที่กรมธนารักษ์ พื้นที่ทหาร หรือประชาชน เพื่อให้เกิดความชัดเจนก่อนดำเนินโครงการและนำข้อมูลกลับมาเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งวันที่ 8 ก.พ.นี้

 

นายพีระพล กล่าวต่อว่า แม้กรอบวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพิ่มแต่ไม่ได้ส่งผลให้วงเงินก่อสร้างโครงการโดยรวมปรับสูงขึ้น เนื่องจากช่วงเปิดให้เอกชนประมูลโครงการอาจได้ราคาต่ำกว่าที่กำหนดไว้ ซึ่งโครงการมีวงเงินลงทุน 46,921 ล้านบาท ก่อสร้างครอบคลุม 8 อำเภอ 3 จังหวัดประกอบด้วย อ.บางบัวทอง อ.บางใหญ่  จ.นนทบุรี อ.พุทธมณฑลอ.นครชัยศรี อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม  อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี และอ.ท่ามะกา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

 

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงแจ้งว่า สาเหตุที่การจ่ายค่าจัดกรรม สิทธิ์ที่ดินเส้นทางดังกล่าวมีราคาสูง เนื่องจากได้ประเมินราคาที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ใหม่ โดยใช้ตัวเลขข้อมูลของปี 59 หลังจากครม.มีมติให้ก่อสร้างโครงการในวันที่ 14 ก.ค. 58 เนื่องจากข้อมูลการก่อสร้างและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินก่อนหน้านี้บริษัทที่ปรึกษาเคยศึกษาไว้ตั้งแต่ปี 52 และราคาที่ดินประเมินไว้เป็นข้อมูลช่วงระหว่างปี 49-52 ทำให้ราคาต่ำกว่าความเป็นจริง เช่น ค่าที่ดินมีมูลค่าเพียง 3,714 ล้านบาท ขณะที่ตัวเลขค่าที่ดินปี 59 อยู่ที่ 16,856  ล้านบาท เป็นต้น ซึ่งการจ่ายค่ากรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงคมนาคม

 

สำหรับค่าใช้จ่ายมีหลายส่วน เช่นบางครัวเรือนที่ถูกปิดกั้นทางเข้าหรือที่ดินเป็นที่ดินตาบอด ก็ต้องจ่ายเพิ่มแต่ไม่เกิน 50% ของราคาที่ประเมินก่อนหน้านี้และค่าเสียหายจากการต้องออกจากพื้นที่ที่ประกอบอาชีพ บ้านพัก หรือโรงงานรวมถึงค่าเสียหายสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนต้องจ่ายเพิ่มแต่ไม่เกิน 100,000 บาท เช่น กระต๊อบ 3,000 บาท ต้องจ่ายเพิ่มอีกเท่าตัว 3,000 บาท รวมเป็นเงินที่จ่าย 6,000 บาท ยกเว้นบ้านราคาเกิน 10 ล้านบาท จะได้เพิ่ม 100,000 บาท และหากหาที่อยู่อาศัยไม่ได้และต้องไปเช่าบ้านอยู่จะให้ค่าเช่าตามสภาพความเป็นจริงสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน เป็นต้น

 

ส่วนการจ่ายค่ากรรมสิทธิ์ที่ดินต้องแล้วเสร็จในวันที่10 ก.ย. 60 ส่วนวงเงินลงทุนก่อสร้างโครงการอยู่ที่ 46,921 ล้านบาท ขณะที่เส้นทางบางปะอิน-โคราชนั้น เบื้องต้นได้กำหนดกรอบวงเงินการเวนคืนที่ดิน 6,630 ล้านบาท ต้องดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 26 เม.ย. 60 แต่ปัญหาในขณะนี้คือราคาที่ดินสิ่งปลูกสร้างที่ประเมินต่ำในอนาคตคาดว่าชาวบ้านจะใช้สิทธิอุทธรณ์ฟ้องคดีต่อศาลเรียกร้องค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพิ่ม

 

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่าขณะนี้ได้จัดทำรายละเอียดการเสนอขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-บ้านโป่ง-กาญจนบุรีใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วคาดว่าจะเสนอที่ประชุมครม.พิจารณาอนุมัติได้ภายในเดือน ก.พ. โดยขอขยายวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพิ่มเติมอีก 12,000 ล้านบาท จากเดิมที่ 5,420 ล้านบาท พร้อมทั้งดึงเงินค่าก่อสร้างบางปะอิน-นครราชสีมา ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ 17% หรือประมาณ 12,432 ล้านบาท จากวงเงินทั้งหมด 73,133 ล้านบาทมาจ่ายค่าเวนคืนที่ดินบางใหญ่-บ้านโป่ง

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์