Loading

เสนอใช้ม.44ปลดล็อก แก้พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร-ผังเมือง ทำบ้านมั่นคงริมคลองลาดพร้าว

วันที่ : 19 มกราคม 2560
เสนอใช้ม.44ปลดล็อก แก้พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร-ผังเมือง ทำบ้านมั่นคงริมคลองลาดพร้าว

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการแก้ปัญหาการรุกล้ำพื้นที่คลองลาดพร้าวและก่อสร้างเขื่อนคอนกรีต เสริมเหล็กริมคลองว่า การก่อสร้างเขื่อนริมคลองลาดพร้าวแก้ปัญหาผู้บุกรุกพื้นที่คลองสาธารณะและเพิ่มเส้นทางระบายน้ำตามธรรมชาติให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้นนั้น กทม.อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในแนวคลองที่ไม่มีปัญหาชุมชนรุกล้ำพื้นที่ซึ่งคืบหน้า 8.88 เปอร์เซ็นต์ ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดเนื่องจากติดขัดปัญหาคือข้อจำกัดด้านการลำเลียงวัสดุก่อสร้างเข้าพื้นที่เนื่องจากบางจุดมีบ้านเรือนรุกล้ำพื้นที่ยังไม่ยินยอมรื้อย้ายออกจากจุดก่อสร้างอีกทั้งบางจุด กทม.จะต้องทำการตรวจสอบแนวเขตที่ชัดเจนและประสานหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคเพื่อเร่งย้ายระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ออกจากแนวก่อสร้าง แต่จะพยายามเร่งก่อสร้างให้เสร็จกรอบเวลาคือภายในปี 62 นี้

นายจักกพันธุ์ กล่าวต่อว่า ริมคลองลาด พร้าวขณะนี้ยังมีชุมชนก่อสร้างบ้านรุกล้ำคลองจำนวนกว่า 50 ชุมชน ซึ่งอยู่ระหว่างเจรจาเพื่อรื้อย้ายอาคารรั้ว บ้านหลังใหญ่ริมคลองลาดพร้าวโดยบางจุดสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ไม่สามารถจัดสรรพื้นที่เพื่อก่อสร้างบ้านมั่นคงได้เนื่องจากติดปัญหาที่ดินไม่เพียงพอและมีข้อจำกัดด้านกฎหมายทำให้ไม่สามารถก่อสร้างอาคารบางประเภทได้ดังนั้นขณะนี้ กทม.จึงได้ทำเรื่องขอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกคำสั่งโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ยกเว้นกฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารใน 3 กรณีคือ 1.ระยะร่นอาคารซึ่งตามกฎหมาย พ.ร.บ. ควบคุมอาคารมีข้อกำหนดว่าการก่อสร้างบ้านเรือนริมคลองจะต้องเว้นระยะร่นอาคารจากแนวคลองอย่างน้อย 6 เมตร แต่ด้วยสภาพที่ดินริมคลองหากเว้นพื้นที่ระยะร่นตามกฎหมายจะมีที่ดินไม่เพียงพอให้ประชาชนก่อสร้างอาคารบ้านเรือนจึงต้องมีการขอยกเว้นในจุดดังกล่าวให้เหลือระยะร่นจากแนวคลองเพียง 2 เมตรเท่านั้น 2.การยกเว้นการศึกษาผล กระทบสิ่งแวดล้อมเนื่องจากในบางพื้นที่ทางการเคหะแห่งชาติและ พอช.มีแนวการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยในคลองลาดพร้าวเป็นรูปแบบอาคารสูงเพื่อให้มีที่อยู่อาศัยเพียงพอกับความต้องการของประชาชนแต่ด้วยการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตร จะต้องมีการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งการจัดทำรายงานดังกล่าวจะต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาซึ่งอาจไม่ทันกับกรอบระยะเวลาการก่อสร้างจึงต้องของดเว้นและ 3.การยกเว้นตามข้อกำหนดของกฎหมายผังเมืองรวมเนื่องจากบางจุดมีการกำหนดสีของผังเมืองห้ามก่อสร้างอาคารบางประเภทจึงต้องมีการขอยกเว้นเพื่อให้สามารถก่อสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนริมคลองลาดพร้าวได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์