Loading

คลังเปิดประมูลวังค้างคาว ชายนิด สนใจที่ดินเกาะกูด เชื่อมเขต ศก.

วันที่ : 19 มกราคม 2560
คลังเปิดประมูลวังค้างคาว ชายนิด สนใจที่ดินเกาะกูด เชื่อมเขต ศก.

ชายนิดสนใจที่ดินเกาะกูด เชื่อมเขต ศก.

 

ธนารักษ์เปิดประมูลที่ราชพัสดุ 14 แปลงทั่วประเทศ เริ่ม 25 ม.ค.ถึง 23 ก.พ.นี้ แปลงไฮไลต์ที่ดินวังค้างคาว ติดแม่น้ำเจ้าพระยา เขตคลองสาน 2 ไร่กว่า เล็งทำเป็นโรงแรมหรู ที่ดินบนเกาะกูด จังหวัดตราด 20-30 ไร่ ชายนิดสนใจเชื่อมเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด

 

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า กรมจะเปิดจำหน่ายซองประมูลที่ราชพัสดุ 14 แปลง ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2560 จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 กรมได้นำที่ราชพัสดุเข้าเปิดประมูล เพื่อหาผู้ลงทุนกลุ่มเป้าหมายพัฒนาพร้อมกันทั่วประเทศ แบ่งเป็นแปลงใหญ่และแปลงเล็ก รวมทั้งสิ้น 14 แปลง 12 จังหวัด ประกอบด้วย แปลงใหญ่ 3 แปลง 3 จังหวัด คือ แปลงวังค้างคาว กรุงเทพฯ แปลงเกาะกูด จังหวัดตราด และแปลงบริเวณท่าเทียบเรือปอ จังหวัดภูเก็ต และแปลงเล็ก 11 แปลง 9 จังหวัด คือ เชียงราย แพร่ นครสวรรค์ อุทัยธานี ยโสธร อำนาจเจริญ สงขลา ตรัง และนครศรีธรรมราช

 

ทั้งนี้ การเปิดจำหน่ายซองประมูล จะเปิดตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2560 จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ที่แปลงที่ราชพัสดุตั้งอยู่ และกำหนดให้ยื่นซองประมูลในวันที่ 25 เมษายน 2560 ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ที่แปลงที่ราชพัสดุที่สนใจจะเข้าร่วมการประมูลตั้งอยู่

 

อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า การเปิดประมูลหาผู้ลงทุนในที่ราชพัสดุที่เป็นที่ดินที่มีศักยภาพนี้ ยังเป็นการขยายฐานกลุ่มนักลงทุนให้เข้าร่วมเสนอโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุในรูปแบบและแนวคิดที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ภาครัฐในการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

 

สำหรับแปลงที่สำคัญ มีด้วยกัน 3 แปลง คือ 1.ที่ดินแปลงวังค้างคาว (เขตคลองสาน) ที่สามารถพัฒนา เป็นโรงแรมหรือเกสต์เฮาส์ รองรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบบรรยากาศริมน้ำ ที่ดินผืนนี้มี 2 แปลง เนื้อที่รวม 2.1 ไร่ แม้จะถูกคั่นกลางด้วยที่ของเอกชน แต่กรมธนารักษ์ได้เจรจาเพื่อให้เกิดการใช้ที่เต็มศักยภาพ โดยได้เตรียมทางเชื่อมระหว่างที่ทั้ง 2 แปลงดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแปลงที่ 1 และ 2 มีเนื้อที่ประมาณ 333 ตารางวา และ 1 ไร่ 200 ตารางวา จุดสังเกต คือ อยู่ใกล้กับ "วัดทองธรรมชาติ"

 

โดยจุดขายของที่ดินผืนนี้คือ เป็นที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นแปลงที่สวยงาม มีอาคารขนาดใหญ่ที่ปลูกสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ที่ดินแปลงนี้จึงต้องได้บริษัทที่มีความรู้ในการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรมที่ต้องอนุรักษ์ไว้อีกด้วย

 

ส่วนแปลงที่ 2 คือ ที่ดินบนเกาะกูด จังหวัดตราด มีเนื้อที่รวม 20-30 ไร่ จุดขายคือ เป็นที่ดินที่ตั้งอยู่บนเกาะกูด สามารถพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบของโรงแรม เกสต์เฮาส์ รวมถึงโรงแรม เชิงพาณิชย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้เช่นกัน

 

แปลงที่ 3 ที่ดินบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวปอ จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นที่ดินบริเวณท่าเรือ มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง ผู้ชนะการประมูลสามารถพัฒนาเป็นท่าเรือเพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่รองรับการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้เช่นกัน

 

นายจักรกฤศฏิ์ กล่าวว่า แนวทางการพัฒนาจะให้เอกชนผู้สนใจเข้าประมูล โดยให้ระยะเวลาเช่าต่อแปลงตั้งแต่ 5-20 ปี สำหรับพื้นที่ที่มีการลงทุนไม่สูง แต่หากเป็นที่ดินขนาดใหญ่ แล้วเอกชนลงทุนคิดเป็นเม็ดเงินที่สูงก็จะให้สิทธิ์ในการใช้พื้นที่สูงสุดถึง 30 ปี

 

ด้านนายชายนิด อรรถญาณสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค กล่าวว่า สนใจที่ดินเกาะกูดของกรมธนารักษ์ หากสามารถเชื่อมโยงกับที่ดินเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตราดที่บริษัทประมูลได้

 

นอกจากนี้กรมธนารักษ์เปลี่ยนรูปแบบการประมูลที่ดินเชิงพาณิชย์ เพื่อให้เกิดมูลค่าเชิงเศรษฐกิจและผลตอบแทนรายได้ โดยอยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลพื้นที่ที่มีศักยภาพ และรวบรวมรายชื่อลูกค้าหรือจัดกลุ่มนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพในลักษณะ Business Unit เพื่ออนาคตหากเปิดประมูลโครงการต่างๆ ก็จะส่งหนังสือแจ้งไปถึงผู้ประกอบการ

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น