Loading

ธปท.กำชับแบงก์ช่วยน้ำท่วมใต้

วันที่ : 13 มกราคม 2560
ธปท.กำชับแบงก์ช่วยน้ำท่วมใต้

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ลงนามในหนังสือเวียนที่ส่งไปยังสถาบันการเงินรวมถึงบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน(นอนแบงก์) ทุกแห่ง เพื่อขอความร่วมมือให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้

แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ดูแลให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ด้วยการให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม ลดหรือยกเว้นดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียม ผ่อนปรนเงื่อนไขชำระหนี้ และช่วยปรับโครงสร้างหนี้ เป็นต้น

นอกจากนี้ขอให้พิจารณาปรับลดการผ่อนชำระหนี้บัตรเครดิตขั้นต่ำสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบให้ต่ำกว่า10%ของยอดคงค้างได้ โดยขึ้นกับการพิจารณาของผู้ประกอบธุรกิจตามความเหมาะสม จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.2560

นายวิรไท ระบุว่า การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข โดยต้องมีนโยบายการให้ความช่วยเหลือและแนวทางการพิจารณาลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติอย่างชัดเจน ต้องพิสูจน์หรือเชื่อมโยงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกหนี้แต่ละรายได้ เป็นต้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ