Loading

ลดดอก-ยืดเวลาใช้หนี้!

วันที่ : 8 มกราคม 2562
"ไทยพาณิชย์-กสิกรไทย-ธอส.-ธสน." ออกมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัย "ปาบึก" ด้วยการลดดอกเบี้ย ยืดเวลาชำระหนี้ ขณะที่ "กกพ." ขอ กฟภ.อย่ารีบตัดมิเตอร์ไฟฟ้าคนประสบภัย หากชำระล่าช้าเกินกำหนด กระทรวงเกษตรฯพบพื้นที่การเกษตรประสบภัย 14 จังหวัด พื้นที่ 148,925 ไร่ เกษตรกร 207,717 ราย
 
          มาตรการซับน้ำตาผู้ประสบภัย"ปาบึก"

          "ไทยพาณิชย์-กสิกรไทย-ธอส.-ธสน." ออกมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัย "ปาบึก" ด้วยการลดดอกเบี้ย ยืดเวลาชำระหนี้ ขณะที่ "กกพ." ขอ กฟภ.อย่ารีบตัดมิเตอร์ไฟฟ้าคนประสบภัย หากชำระล่าช้าเกินกำหนด กระทรวงเกษตรฯพบพื้นที่การเกษตรประสบภัย 14 จังหวัด พื้นที่ 148,925 ไร่ เกษตรกร 207,717 ราย

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ได้ออกมาตรการพิเศษบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก โดยลูกค้าบุคคลในกลุ่มสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อรถยนต์สินเชื่อส่วนบุคคลได้รับความช่วยเหลือ อาทิ พักชำระหนี้เป็นเวลาสูงสุด 3 เดือน, ลดดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับช่วงพักชำระหนี้สูงสุด 50-100%, ขยายเวลาการผ่อนชำระสำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคล 2 เดือน ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ 3 เดือน ลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสูงสุดไม่เกิน 5 ปี เป็นต้น

          ขณะที่ลูกค้าเอสเอ็มอี จะให้ความช่วยเหลือทั้งผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทางตรง คือสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยและทรัพย์สินของกิจการได้รับความเสียหายและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม คือ สถานประกอบการตั้งอยู่นอกพื้นที่แต่มีคู่ค้าอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย อาทิ พักชำระเงินต้นสูงสุดนาน 6 เดือน, พักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน 3 เดือน, ยกเว้นการเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดชำระสำหรับการผิดนัดชำระไม่เกิน 30 วันเป็นต้น

          นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการ ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์จำกัด (ธอส.) กล่าวว่า ธอส.ได้จัดทำมาตรการสินไหมเร่งด่วน สำหรับลูกค้าที่ทำกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย สำหรับที่อยู่อาศัย ซึ่งคุ้มครองภัยธรรมชาติรวมถึงกรณีน้ำท่วมหรือลมพายุ โดยให้กลุ่มพันธมิตรประกันภัยของ ธอส.จ่ายค่าสินไหมให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ประสบภัยเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 15,000 บาท เป็นต้น

          นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) กล่าวว่า ธสน.มีแผนช่วยเหลือลูกค้า 3 แผน อาทิ 1.ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทางตรง ด้วยสินเชื่อหมุนเวียน เช่น พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย สูงสุด 6 เดือน ฯลฯ, 2.ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม ด้วยการให้สินเชื่อหมุนเวียน ฯลฯ 3.ช่วยเหลือลูกค้ารายเดิมและลูกค้ารายใหม่ที่ยื่นขอเงินกู้เพื่อซื้อหรือซ่อมแซมเครื่องจักร/อาคารโรงงาน

          นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารได้ออกมาตรการการช่วยเหลือลูกค้า ประกอบด้วย การช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจ ด้วยการพักชำระเงินต้นนานสูงสุด 6 เดือนและสนับสนุนวงเงิน เพื่อซ่อมแซมสถานประกอบการ ฟื้นฟูกิจการ โดยพักชำระเงินต้นนานสูงสุด 6 เดือน ระยะเวลากู้สูงสุด 5 ปี ขณะที่มาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย บัตรเครดิตบัตรกดเงินสด คือ พักชำระเงินต้นนานสูงสุด 6 เดือน ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย สนับสนุนวงเงินกู้ใหม่เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยพักชำระเงินต้นนานสูงสุด 6 เดือน ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ ลดยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุด 50% สูงสุด 6 เดือน

          นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต โฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ.ได้สั่งการให้สำนักงานกกพ.ในจังหวัดที่ประสบภัยพิบัติดังกล่าว ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อบรรเทาภาระผู้ใช้ไฟฟ้า โดยจะมีการผ่อนผันระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าในพื้นที่ประสบภัย หากล่าช้าเกินกำหนดที่ต้องชำระ รวมทั้งให้งดตัดไฟฟ้าและเรียกเก็บค่าไฟฟ้าตามจริงเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

          นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงได้เร่งสำรวจความเสียหาย โดยเฉพาะความเสียหายต่อการประมง ทั้งประมงพาณิชย์ ประมงพื้นบ้าน เพาะเลี้ยงชายฝั่ง บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทย รวมทั้งจัดกำลังเจ้าหน้าที่ลงสำรวจความเสียหาย ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์เป็นรายอำเภอ เบื้องต้นพบพื้นที่การเกษตรประสบภัย 14 จังหวัด พื้นที่ 148,925 ไร่ เกษตรกร รวม 207,717 ราย ด้านประมง 11 จังหวัด ผู้เสียหาย 6,653 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คาดว่าจะเสียหาย 22,364 ไร่ ฯลฯ