Loading

สังหาฯกังวลการเมืองฉุดดัชนีวูบ ลุ้นหลังเลือกตั้งช่วยดันเศรษฐกิจ

วันที่ : 11 มกราคม 2562
นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า จากการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม) ณ ไตรมาส 4 ปี 2561
          "นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า จากการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม) ณ ไตรมาส 4 ปี 2561 พบว่าอยู่ที่ 50.4 จุด ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ 51.7 จุด เนื่องจากมีความกังวลด้านเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย และมาตรการควบคุมสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทั้งนี้ ในด้านยอดขายลดลงมากอยู่ที่ 47.0 จาก 58.9 ด้านผลประกอบการลดลงมาที่ 47.6 จาก 50.4 ด้านการลงทุน เดิม 55.4 มาอยู่ที่ 54.8 และต้นทุนประกอบการจาก 44.9 มาอยู่ที่ 44.1 ส่วนการจ้างงานอยู่ที่ 56.0 จาก 49.1 และการขึ้นโครงการใหม่/ยูนิต อยู่ที่ 52.7 จาก 51.9 และหากพิจารณาตามกลุ่มผู้ประกอบการพบว่า ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นที่ 55.7 จุด ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ 56.1 จุด ส่วนผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีค่าดัชนีเท่ากับ 42.3 จุด ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ระดับ 45.2 จุด

          "ดัชนีความเชื่อมั่นในอีก 6 เดือนข้างหน้า มีค่าเท่ากับ 60.5 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่ระดับ 57.5 จุด เนื่องจากคาดหวังว่าภาวะเศรษฐกิจจะมีโอกาสขยายตัวภายหลังการเลือกตั้ง" นายวิชัยกล่าว