Loading

ดัชนีราคาคอนโดพุ่งรับรถไฟฟ้า

วันที่ : 11 มกราคม 2562
ธอส.เปิดผลสำรวจดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายไตรมาส 4 ปี 61 ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ปรับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.8 หลังโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายใหม่คืบหน้าไปมาก ดันราคาสูงหลายทำเล ขณะที่บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4
          ผลสำรวจชี้โครงการใหม่แพงขึ้น

          บ้านเดี่ยว-ทาวน์เฮาส์ปรับเพิ่มอีก

          ธอส.เปิดผลสำรวจดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายไตรมาส 4 ปี'61 ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ปรับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.8 หลังโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายใหม่คืบหน้าไปมาก ดันราคาสูงหลายทำเล ขณะที่บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4

          นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธอส. เปิดเผยว่า ศูนย์ข้อมูลได้จัดทำดัชนีราคาห้องชุดใหม่รายไตรมาส โดยสำรวจราคาขายของโครงการอาคารชุดสร้างใหม่ที่ยังอยู่ระหว่างการขาย (มียูนิตเหลือขายตั้งแต่ 6 ยูนิตขึ้นไป) ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 2 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี และสมุทรปราการ ทั้งนี้ ไม่นับรวมห้องชุดมือสอง ประจำไตรมาส 4 ปี 2561 ภาพรวมดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีค่าเท่ากับ 147.4 จุด ค่าดัชนีปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีความคืบหน้าการก่อสร้างไปมาก ส่งผลต่อโครงการอาคารชุดเปิดตัวใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2561 มีราคาสูงกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อนในหลาย ทำเล

          นายวิชัยกล่าวว่า เมื่อจำแนกเป็นรายพื้นที่พบว่าดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าเท่ากับ 148.5 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ส่วนค่าดัชนีราคาห้องชุดใหม่ในจังหวัดนนทบุรีและสมุทรปราการ มีค่าดัชนีเท่ากับ 141.4 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า สำหรับพื้นที่ซึ่งราคาห้องชุดใหม่ปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุด 5 ลำดับแรกในไตรมาส 4 ปี 2561 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ 1.เขตบางซื่อ-ดุสิต ราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 2.สุขุมวิทตอนปลาย ราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 3.เขตห้วยขวาง-จตุจักร-ดินแดง ราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 4.เขตสุขุมวิทตอนกลาง ราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 5.แนวรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ ราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

          นายวิชัยกล่าวว่า สำหรับรูปแบบรายการส่งเสริมการขายในไตรมาสนี้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.1 มีข้อเสนอเป็นของแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น รองลงมาร้อยละ 23.2 เป็นส่วนลดเงินสด และร้อยละ 19.7 เป็นการออกค่าธรรมเนียมในการโอนให้กับลูกค้า

          นายวิชัยกล่าวว่า สำหรับดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ซึ่งประกอบด้วยบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ ในไตรมาส 4 ปี 2561 ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 124.2 จุด ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเมื่อจำแนกตามพื้นที่แล้ว พบว่ากรุงเทพฯมีค่าดัชนีเท่ากับ 123.2 จุด ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ส่วนปริมณฑล 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) มีค่าดัชนีเท่ากับ 124.9 จุด ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน