Loading

คอลัมน์ พร็อพเพอร์ตีโฟกัส: ดัชนีราคาห้องชุดขึ้นไม่หยุด

วันที่ : 13 มกราคม 2562
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ซึ่งจัดทำขึ้นรายไตรมาส ล่าสุดไตรมาส 4 ปี 2561 พบว่าในภาพรวมดัชนีราคาปรับเพิ่มขึ้น 11.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 3.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลมาจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีความคืบหน้าในการก่อสร้างไปมาก และราคาสูงกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อนในหลายทำเล
          jeamjit.s@than-multimedia.com

          ไตรมาส4ปี61พุ่งเกือบ12%

          ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ซึ่งจัดทำขึ้นรายไตรมาส ล่าสุดไตรมาส 4 ปี 2561 พบว่าในภาพรวมดัชนีราคาปรับเพิ่มขึ้น 11.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 3.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลมาจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีความคืบหน้าในการก่อสร้างไปมาก และราคาสูงกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อนในหลายทำเล

          เมื่อจำแนกเป็นรายพื้นที่พบว่า ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 12.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ส่วนค่าดัชนีราคาห้องชุดใหม่ในจังหวัดนนทบุรีและสมุทรปราการ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 2.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

          สำหรับพื้นที่ที่ราคาห้องชุดใหม่ปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุด 5 ลำดับแรกในไตรมาส 4 ปี 2561 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน มี 1.เขตบางซื่อ-ดุสิต ราคาปรับเพิ่มขึ้น 36.4% 2. สุขุมวิทตอนปลาย ปรับเพิ่มขึ้น 31.4% 3. เขตห้วยขวาง-จตุจักร-ดินแดง ปรับเพิ่มขึ้น 30.3% 4. สุขุมวิทตอนกลาง ราคาปรับเพิ่มขึ้น 21.6% และ 5. แนวรถไฟฟ้า Airport Link ราคาปรับเพิ่มขึ้น 12.8%