Loading

นนทบุรี ลุยสมาร์ทซิตี

วันที่ : 17 มกราคม 2562
"จังหวัดนนทบุรี" ผนึก DEPA จัดหาโซลูชันเดินหน้าพัฒนาเมืองอัจฉริยะรูปแบบสมาร์ทโมบิลิตีก่อนนำไปให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปรับรูปแบบใช้งานที่เหมาะสม เพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียนการควบคุมอาคาร น้ำท่วม ปัญหาขยะ ความปลอดภัยและการจราจร
          ดันใช้ไอทีแก้ร้องเรายนปรับปรุงอาคาร

          "จังหวัดนนทบุรี" ผนึก DEPA จัดหาโซลูชันเดินหน้าพัฒนาเมืองอัจฉริยะรูปแบบสมาร์ทโมบิลิตีก่อนนำไปให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปรับรูปแบบใช้งานที่เหมาะสม เพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียนการควบคุมอาคาร น้ำท่วม ปัญหาขยะ ความปลอดภัยและการจราจร

          นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่าอยู่ระหว่างการเร่งประสานงานกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(DEPA) จัดหาโซลูชันเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วม ขยะ ความปลอดภัยและการจราจรหรือข้อร้องเรียนต่างๆที่ DEPA มีโซลูชันเรื่องนี้รองรับไว้แล้วเพื่อนำมาปรับใช้กับศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดที่พบว่ามีการร้องเรียนเรื่องการควบคุมอาคารแต่ละปีจำนวนหลายเรื่อง หากมีข้อมูลหรือโปรแกรมพร้อมดำเนินการก็ไม่ต้องตั้งคณะกรรมการเข้าไปดำเนินการให้ล่าช้าอีกต่อไป

          นอกจากนั้นยังได้นำแนวทางของจังหวัดเชียงใหม่ที่ตั้งคณะกรรมการเร่งขับเคลื่อนโครงการต่างๆ โดยจะหยิบยกโครงการที่สำคัญไปดำเนินการก่อน โดยจะบูรณาการร่วมกับสตาร์ตอัพในพื้นที่และ DEPA ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          ทั้งนี้การนำไปใช้งานในเบื้องต้นนั้นขอดูความยากง่ายของแต่ละโครงการที่คณะทำงานจะหยิบยกขึ้นมาศึกษาและเป้าหมายของแต่ละโครงการ ซึ่งคณะจะต้องศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนก่อนว่า มีรายละเอียดซับซ้อนอย่างไรหรือไม่

          "ยังเห็นว่าโครงการที่จะเกิดได้ก่อนคือ สมาร์ทโมบิลิตี เน้นไปที่การนำระบบขนส่งรองมาป้อนให้กับรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่เป็นแกนหลักให้ครอบคลุมโครงข่ายการเดินทางมากขึ้น สอดรับกับการเติบโตของเมือง ที่อยู่อาศัยซึ่งจะกระจายไปสู่ถนนสายรองมากขึ้น ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วไม่เป็นบ่อเกิดของปัญหาจราจรตามมาในภายหลังได้ โดยเส้นทางแรกคาดว่าจะประกาศหาผู้ประกอบการให้บริการในเร็วๆนี้เพื่อเร่งขับเคลื่อนสมาร์ทซิตีให้เกิดผลโดยเร็ว หลังจากนั้นจึงจะเร่งเส้นทางอื่นๆ ต่อเนื่องกันไป"

          ผู้ว่าฯ นนทบุรีกล่าวอีกว่า ล่าสุดจังหวัดนนทบุรีได้หารือร่วมกับสมาคมการผังเมืองไทยถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองนนทบุรีด้วยการเร่งผลักดันระบบขนส่งมวลชนรูปแบบสมาร์ทโมบิลิตตี ซึ่งจะมีความยาก-ง่ายแตกต่างกันไปแต่ละเส้นทาง โดย 6 เส้นทางนั้นพบว่าเส้นทางที่ 2 ช่วงผ่านพื้นที่บางบัวทองได้มีการอนุมัติไว้แล้วสามารถนำไปดำเนินการได้ทันที เพียงแต่ต้องมีการปรับปรุงเส้นทางอีกบางส่วนเท่านั้น คือปรับจากรถร้อนมาเป็นรถปรับอากาศก่อนที่จะนำไปประกาศอย่างเป็นทางการโดยไม่กระทบกับรายอื่นๆ ต่อไป

          "ดังนั้นคงต้องให้ระยะเวลาทำงานของคณะกรรมการช่วงหนึ่งก่อนเพื่อให้เห็นภาพหลายด้านชัดเจนยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับการมองภาพของการดูแลรักษาในระยะยาวต่อไป ความพร้อมเรื่องบุคลากร และงบประมาณ ซึ่งหาก DEPA ทำโซลูชันออกมาแล้วจังหวัดเป็นผู้ใช้งานจะเกิดความสะดวกรวดเร็วขึ้น โดยนนทบุรีตระหนักในเรื่องการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มาโดยตลอดดังนั้นในครั้งนี้จึงสนับสนุนให้DEPA จัดทำชุดสำเร็จรูปออกมาให้แต่ละหน่วยเลือกเอาไปใช้งานเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีหากมีการปรับเปลี่ยน DEPA สามารถปรับแก้ไขได้ทันที รวดเร็วกว่าที่จะให้แต่ละหน่วยปรับแก้ไข หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอาจจะต้องเป็นภาระของทางจังหวัดในภายหลัง ซึ่งนับเป็นมิติที่ดีที่ทุกฝ่ายสนับสนุนและให้คำแนะนำกับจังหวัดนนทบุรีมาโดยตลอด มั่นใจว่าสมาร์ทโมบิลิตีจะนำร่องไปด้วยดี