Loading

สนช.ไฟเขียวกฎหมายใหม่ธอส.

วันที่ : 18 มกราคม 2562
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) วาระ 2 และ 3 เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2562 ด้วยคะแนนเสียง 167 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง ซึ่งจะทำให้การดำเนินการกิจการของ ธอส. ขยายขอบเขตได้มากขึ้น โดยเฉพาะการระดมทุนด้วยการออกสลาก ธอส. รวมถึงทำให้การบริหารงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ มีสายการกำกับดูแลชัดเจนและเกิดความโปร่งใสมากขึ้น
          ธอส.ตั้งท่าออกสลากระดมทุนปล่อยกู้หมื่นล้าน หลัง สนช.ไฟเขียวกฎหมายใหม่ของแบงก์

          สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) วาระ 2 และ 3 เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2562 ด้วยคะแนนเสียง 167 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง ซึ่งจะทำให้การดำเนินการกิจการของ ธอส. ขยายขอบเขตได้มากขึ้น โดยเฉพาะการระดมทุนด้วยการออกสลาก ธอส. รวมถึงทำให้การบริหารงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ มีสายการกำกับดูแลชัดเจนและเกิดความโปร่งใสมากขึ้น

          สำหรับขั้นตอนต่อไปต้องรอให้ พ.ร.บ. ธอส.ฉบับใหม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก็จะทำให้มีผลบังคับใช้ ทำให้คาดว่า ธอส.จะดำเนินงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในปี 2562

          ก่อนหน้านี้ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. เปิดเผยว่า เมื่อ พ.ร.บ.ธอส.ใหม่มีผลบังคับใช้ จะช่วยให้ธนาคาร สามารถทำธุรกิจได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการ ออกสลากออมทรัพย์ธนาคารอาคาร สงเคราะห์จะสามารถทำได้ทันที ซึ่ง เบื้องต้นธนาคารประเมินออกสลากไว้ วงเงิน 5 หมื่นล้านบาท ได้ไตรมาส 3 ปีหน้า แบ่งเป็นสลากประเภท 3 ปี และ 5 ปี จำหน่ายราคาหน่วยละ 50 บาท และ 100 บาท เพื่อเป็นทางเลือกการออมเงินให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย นอกจากนี้ยังช่วยให้ธนาคารระดมทุนได้เหมาะสมกับ สินเชื่อที่ปล่อยออกไป เพราะเดิมทีแหล่งเงิน ของธนาคารจะเป็นเงินฝากระยะสั้น ซึ่งไม่เหมาะกับสินเชื่อบ้านที่เป็นการปล่อยกู้แบบระยะยาว

          สำหรับรางวัลจากการออกสลาก ธอส. อยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งจะมีทั้งรางวัลเงินสด และอาจจะให้ทรัพย์สินรอการขายของธนาคารด้วย

          ขณะที่การปล่อยสินเชื่อของ ธอส. ปี 2561 ที่ผ่านมา ปล่อยได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1.78 แสนล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 8% ส่งผลให้ยอดสินเชื่อคงค้างของธนาคารสิ้นปีนี้ได้ 1 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นบัญชีผู้กู้เงิน 1.5 ล้านราย
 
ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ