Loading

อนุมัติสินเชื่อบ้านล้านหลัง1.5พันราย

วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2562
นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)เปิดเผยความคืบหน้าโครงการบ้านล้านหลัง ภายใต้กรอบวงเงินรวม 50,000 ล้านบาทว่า ภายหลังจากธนาคารเปิดให้ผู้จองสิทธิสินเชื่อในกลุ่ม 59,000 ล้านบาทแรก จากทั้งหมด 127,000 ล้านบาทที่ได้จองสิทธิสินเชื่อเมื่อวันที่ 23 ธ.ค.61 ขณะนี้ประชาชนเริ่มยื่นคำขอกู้กับธนาคารตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.-4 ก.พ.62 หรือ 24 วันทำการกว่า 2,200 ราย วงเงินกู้รวม 1,300 ล้านบาท ทั้งนี้ ธอส.ทยอยอนุมัติสินเชื่อให้ลูกค้าแล้วทั้งสิ้น1,500 ราย วงเงินกู้ 880 ล้านบาท
          นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)เปิดเผยความคืบหน้าโครงการบ้านล้านหลัง ภายใต้กรอบวงเงินรวม 50,000 ล้านบาทว่า ภายหลังจากธนาคารเปิดให้ผู้จองสิทธิสินเชื่อในกลุ่ม 59,000 ล้านบาทแรก จากทั้งหมด 127,000 ล้านบาทที่ได้จองสิทธิสินเชื่อเมื่อวันที่ 23 ธ.ค.61 ขณะนี้ประชาชนเริ่มยื่นคำขอกู้กับธนาคารตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.-4 ก.พ.62 หรือ 24 วันทำการกว่า 2,200 ราย วงเงินกู้รวม 1,300 ล้านบาท ทั้งนี้ ธอส.ทยอยอนุมัติสินเชื่อให้ลูกค้าแล้วทั้งสิ้น1,500 ราย วงเงินกู้ 880 ล้านบาท

          ทั้งนี้ ธอส.ยืนยันว่าพร้อมให้โอกาสแก่ประชาชนทุกคนที่จองสิทธิสินเชื่อได้ยื่นคำขอกู้ตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด หรือหากยังไม่มีความพร้อมโดยเฉพาะเรื่องเอกสารหลักฐานที่แสดงรายได้ของตนเองสามารถเข้ามาติดต่อที่ธนาคาร เพื่อขอคำแนะนำกับเจ้าหน้าสินเชื่อได้โดยตรง หรือเข้าร่วมโครงการ ธอส.โรงเรียนการเงิน เพื่อจัดทำประวัติการออมสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าเงินงวดผ่อนชำระเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 9 เดือนจะสามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานที่มาของรายได้ เพื่อประกอบการยื่นกู้ได้เช่นกัน

          สำหรับโครงการบ้านล้านหลังกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายย่อย ให้กู้เพื่อซื้อ หรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยและซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ผ่อนชำระนานสูงสุด40 ปี อัตราดอกเบี้ย แบ่งเป็น กรณีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อคนต่อเดือนอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-ปีที่ 5 คงที่ 3.00%ต่อปี กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระ 5 ปีแรก เริ่มต้นเพียง 3,800 บาทพร้อมฟรีค่าธรรมเนียม (4 ฟรี) ได้แก่ 1.ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 2.ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน 3.ฟรีค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และ 4.ฟรีค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง (1% ของวงเงินจำนอง)กรณีรายได้เกิน 25,000 บาทต่อคนต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-ปีที่ 3 คงที่3.00% ต่อปี เงินกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระ 3 ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3,800 บาท
 
ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ