Loading

อีอีซีดันยอดขายที่นิคมฯ มั่นใจปีนี้ทะลุ 3.5พันไร่

วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2562
"กนอ." เผยอีอีซี หนุนยอดขายที่ดินนิคมฯ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562 แตะ 700 ไร่ เม็ดเงินลงทุน 5.5 พันล้านบาท มั่นใจยอดขายปีนี้ เป็นไปตามเป้าหมาย 3,500 ไร่
         "กนอ." เผยอีอีซี หนุนยอดขายที่ดินนิคมฯ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562 แตะ 700 ไร่ เม็ดเงินลงทุน 5.5 พันล้านบาท มั่นใจยอดขายปีนี้ เป็นไปตามเป้าหมาย 3,500 ไร่

          นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า หลังการรัฐบาลประมูลโครงสร้างพื้นฐานหลักในเขตพัฒนาพิเศษ 5 โครงการ คือ รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 โครงการสนามบิน อู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก โครงการท่าเรือแหลมฉบับระยะที่ 3 และโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศที่เริ่มเข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม และอีอีซี

          ทั้งนี้ ยอดขายและเช่าที่ดินของนิคมอุตสาหกรรมในไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.-ธ.ค.2561) รวม 700.74 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ขายและเช่าในพื้นที่อีอีซี 664.06 ไร่ นอกอีอีซี 56.69 ไร่ รวมมูลค่าการลงทุน 5,561 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นมูลค่า การลงทุนในพื้นที่อีอีซี 2,839 ล้านบาท และ มูลค่าการลงทุนพื้นที่นอกอีอีซี 2,721 ล้านบาท  และปีนี้ กนอ.ได้ตั้งเป้ายอดขายที่ดิน 3,500 ไร่  สำหรับพื้นที่การลงทุนส่วนใหญ่เป็นนิคมฯ ร่วมดำเนินการในอีอีซี เช่น นิคมฯอมตะซิตี้ชลบุรี นิคมฯดับบลิวเอชเออีสเทริน์ ซีบอร์ด (ระยอง) นิคมฯอมตะซิตี้ระยอง นิคมฯดับบลิวเอชเอชลบุรี นิคมฯปิ่นทอง โดยส่วนใหญ่ลงทุนอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ และเหล็กโลหะภัณฑ์

          นางสาวสมจิณณ์ กล่าวว่า ปัจจุบัน กนอ. มีนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 54 แห่ง ใน 16 จังหวัด กนอ. ดำเนินการเอง 13 แห่ง และ นิคมฯ ร่วมดำเนินงาน 41 แห่ง พื้นที่รวมทั้งสิ้น 165,400 ไร่ พื้นที่คงเหลือสำหรับขายหรือให้เช่า 20,352 ไร่

          นอกจากนี้ ตั้งแต่รัฐบาลออกมาตรการส่งเสริมการลงทุน โดยกำหนดเป้าหมายจัดตั้ง นิคมอุตสาหกรรมในอีอีซี (ปี 2560-2564) เพื่อรองรับการลงทุนในอนาคต โดยปัจจุบัน มีพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในอีอีซี 137,723 ไร่  ใน 35 นิคมอุตสาหกรรม โดยมีพื้นที่ที่พร้อม รองรับการลงทุนใหม่ในอีอีซี 10,840 ไร่ และคาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าด้านการลงทุน  1.31 ล้านล้านบาท