Loading

คอลัมน์ ดาต้าเบส: เทรนด์ปี 2562 เส้นกราฟปักหัวดิ่งทุกตัว เปิดใหม่-เหลือขาย-สร้างเสร็จ-โอน

วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2562
ไฮไลต์บิ๊กดาต้าตั้งแต่ต้นปีเป็นของ "REIC-ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์" นำเสนอ แนวโน้มภาพรวมที่อยู่อาศัยปี 2562 ในเขตกรุงเทพมหานคร-5 จังหวัดปริมณฑล
          ไฮไลต์บิ๊กดาต้าตั้งแต่ต้นปีเป็นของ "REIC-ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์" นำเสนอ แนวโน้มภาพรวมที่อยู่อาศัยปี 2562 ในเขตกรุงเทพมหานคร-5 จังหวัดปริมณฑล

          สรุปปี 2561 "ที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่" 118,271 ยูนิต บวก 3.6% จากปี 2560 ในขณะที่แนวโน้มปี 2562 คาดว่าติดลบ -5.3% กรณี worst case คาดว่าลดลงถึง -14.8%

          โดยมีค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี อยู่ที่ 112,200 ยูนิต

          สรุปปี 2561 "ยูนิตเหลือขาย" คาดว่าอยู่ที่ 133,400 ยูนิต คาดว่าลดลง -6.6% จากปี 2560 ในขณะที่แนวโน้ม ปี 2562 คาดว่าเพิ่ม 4.6% กรณี worst case ยูนิตเหลือขายอาจเพิ่มขึ้นเป็น 15.1%

          โดยมีค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี อยู่ที่ 135,000 ยูนิต

          สรุปปี 2561 "ยูนิตสร้างเสร็จ" คาดว่า อยู่ที่ 104,679 ยูนิต คาดว่าเพิ่มขึ้น 11.2% จากปี 2560 ในขณะที่แนวโน้มปี 2562 คาดว่าเพิ่ม 6.8% กรณี worst case ยูนิตสร้างเสร็จอาจติดลบ -3.9% (สร้างไม่เสร็จตามแผน)

          โดยมีค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี อยู่ที่ 102,300 ยูนิต

          สรุปปี 2561 "ยูนิตโอนกรรมสิทธิ์" 196,630 ยูนิต ขยายตัวร้อนแรง 20.3% จากปี 2560 ในขณะที่แนวโน้มปี 2562 คาดว่าลดลง -17.9% กรณี worst case ยูนิตโอนกรรมสิทธิ์อาจลดลงถึง -26.1%

          โดยมีค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี อยู่ที่ 181,200 ยูนิต

          สรุปปี 2561 "มูลค่าโอนกรรมสิทธิ์"565,112 ล้านบาท ขยายตัวร้อนแรง 32.1% จากปี 2560 ในขณะที่แนวโน้มปี 2562 คาดว่าลดลง -15.1% กรณี worst case มูลค่าโอนกรรมสิทธิ์อาจลดลงถึง -23.6%

          โดยมีค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี อยู่ที่ 491,200 ล้านบาท
 
ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ