Loading

คอลัมน์ พร็อพเพอร์ตีโฟกัส: อสังหาฯชลบุรี-ระยองคึกอานิสงส์เร่งลงทุน อีอีซี

วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2562
สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในต่างจังหวัดสำหรับปี 2561 ที่ผ่านมาไม่ค่อยคึกคัก เว้นพื้นที่จังหวัดอีอีซีโดยเฉพาะชลบุรีและระยอง สวนทางจังหวัดอื่นๆในภูมิภาค จากมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีอีซี ของภาครัฐ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ รายงานในปีที่ผ่านมา มีโครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูมิภาคที่ได้รับใบอนุญาตจัดสรรที่ดินจากกรมที่ดิน จำนวน 353 โครงการ 33,860 หน่วย ลดลงทั้งจำนวนโครงการและจำนวนหน่วย 9.9% และ 5.2% เมื่อเทียบกับปี 2560
          สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในต่างจังหวัดสำหรับปี 2561 ที่ผ่านมาไม่ค่อยคึกคัก เว้นพื้นที่จังหวัดอีอีซีโดยเฉพาะชลบุรีและระยอง สวนทางจังหวัดอื่นๆในภูมิภาค จากมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีอีซี ของภาครัฐ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ รายงานในปีที่ผ่านมา มีโครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูมิภาคที่ได้รับใบอนุญาตจัดสรรที่ดินจากกรมที่ดิน จำนวน 353 โครงการ 33,860 หน่วย ลดลงทั้งจำนวนโครงการและจำนวนหน่วย 9.9% และ 5.2% เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยภาคตะวันออกมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 57% ซึ่ง ชลบุรี นำมาอันดับ 1 พบมากในอำเภอเมืองชลบุรี อำเภอศรีราชา และอำเภอพานทอง รองลงมา ระยอง อันดับ 2 พบมากในอำเภอปลวกแดง อำเภอพนัสนิคม และอำเภอเมืองระยอง ส่วนการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยในภาพรวมของตลาดต่างจังหวัดนั้น พบว่ามีประมาณ 160,675 หน่วย (ทั้งบ้านสร้างเองและบ้านในโครงการจัดสรร) แบ่งเป็นแนวราบ 147,190 หน่วย อาคารชุด 13,485 หน่วย

          ทั้งนี้ ที่อยู่อาศัยแนวราบเพิ่มขึ้น 3.8% ส่วนอาคารชุด ลดลง 27.4% โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการออกใบอนุญาตก่อสร้างมากกว่าภาคอื่น หากลงลึกในรายจังหวัดที่มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัย ชลบุรี ก็ยังนำมาอันดับ 1 ในสัดส่วน 11.7% (เป็นแนวราบ 15,795 หน่วย อาคารชุด 2,961 หน่วย) รองลงมา นครราชสีมา 8.5% (แนวราบ 15,795 หน่วย อาคารชุด 2,961 หน่วย) สำหรับแนวโน้มภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยในต่างจังหวัดในปีนี้ มองว่าจะได้รับผลกระทบจากมาตรการคุมเข้มสินเชื่อเช่นกัน โดยตั้งแต่ไตรมาส 2-4 ความต้องการซื้อจะชะลอตัว คาดการณ์ว่าการโอนกรรมสิทธิ์จะลดลงทั้งจำนวนหน่วยและมูลค่า ขณะที่การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน และใบอนุญาตก่อสร้าง ยังคงเพิ่มขึ้นแต่ไม่สูงนัก