Loading

คอลัมน์ ย่อยข่าวตลาด: ปล่อยกู้ซื้อบ้านหรู

วันที่ : 5 มีนาคม 2562
นายรูว์ ไฮซ์แมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือทีเอ็มบี กล่าวว่า กลยุทธ์การทำตลาดรายย่อย ในปีนี้เน้นไปที่ 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ทีเอ็มบี ออลล์ฟรี, ทีเอ็มบี ทัช และทีเอ็มบี สมาร์ท พอร์ต เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ตรงใจในทุกช่วงเวลาจำเป็นของชีวิต โดยสินเชื่อบ้านในปีนี้ ทีเอ็มบีตั้งเป้าสินเชื่อบ้านโต 11-12% ลดลงจากปี 2561 ที่ 20% โดยธนาคารมีการปรับกลยุทธ์ด้วยการเน้นราคาบ้านที่ราคาสูง และคัดคุณภาพลูกค้าให้เข้มงวดมากขึ้นเพื่อควบคุมความเสี่ยง ซึ่งปัจจุบันธนาคารมีพอร์ตสินเชื่อบ้านคงค้างอยู่ที่ 160,000 ล้านบาท
                 นายรูว์ ไฮซ์แมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือทีเอ็มบี กล่าวว่า กลยุทธ์การทำตลาดรายย่อย ในปีนี้เน้นไปที่ 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ทีเอ็มบี ออลล์ฟรี, ทีเอ็มบี ทัช และทีเอ็มบี สมาร์ท พอร์ต เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ตรงใจในทุกช่วงเวลาจำเป็นของชีวิต โดยสินเชื่อบ้านในปีนี้ ทีเอ็มบีตั้งเป้าสินเชื่อบ้านโต 11-12% ลดลงจากปี 2561 ที่ 20% โดยธนาคารมีการปรับกลยุทธ์ด้วยการเน้นราคาบ้านที่ราคาสูง และคัดคุณภาพลูกค้าให้เข้มงวดมากขึ้นเพื่อควบคุมความเสี่ยง ซึ่งปัจจุบันธนาคารมีพอร์ตสินเชื่อบ้านคงค้างอยู่ที่ 160,000 ล้านบาท