Loading

กนอ.คาดนิคมฯสงขลาดึงเงินลงทุนหมื่นล.

วันที่ : 9 เมษายน 2562
กนอ. เดินหน้านิคมฯ สงขลาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สงขลา ระยะแรก 629 ไร่ ใช้งบลงทุน 900 ล้านบาท คาดเปิดให้ใช้พื้นที่ได้ปี 2563 เล็งใช้พื้นที่เป็นฐานการผลิต-ส่งออกคาดเกิดมูลค่าการลงทุนกว่า 1.3 หมื่นล้านบาท
          กนอ. เดินหน้านิคมฯ สงขลาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สงขลา ระยะแรก 629 ไร่ ใช้งบลงทุน 900 ล้านบาท คาดเปิดให้ใช้พื้นที่ได้ปี 2563 เล็งใช้พื้นที่เป็นฐานการผลิต-ส่งออกคาดเกิดมูลค่าการลงทุนกว่า 1.3 หมื่นล้านบาท

          นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมสงขลา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1 พื้นที่ 629 ไร่ ว่ากนอ.พร้อมเข้าพัฒนาพื้นที่แล้ว โดยบริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการฯ ที่ กนอ.คัดเลือกและให้เป็นผู้พัฒนาพื้นที่ โดยจะเริ่มดำเนินการภายในเดือนเม.ย.นี้ ใช้เงินลงทุน 900 ล้านบาท คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้าง 18 เดือน แล้วเสร็จ และจะพร้อมเปิดให้นักลงทุนเข้าใช้พื้นที่ได้ภายในปี 2563

          "นิคมฯดังกล่าว นับเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งที่สองของ กนอ.ภายใต้ นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่รัฐบาลมุ่งหวังที่จะกระตุ้นการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและเครื่องหนัง อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยคาดว่าหากมีการใช้พื้นที่เต็มจำนวนแล้วจะทำให้เกิดการจ้างงาน เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 3,400 อัตรา และก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนในจังหวัดสงขลา ประมาณ 13,800 ล้านบาท" ทั้งนี้พื้นที่โครงการการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสงขลาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอำเภอสะเดา ระยะแรก 629 ไร่ กนอ.แบ่งเป็นพื้นที่สำหรับรองรับอุตสาหกรรมทั่วไป เขตพาณิชยกรรม และโรงงานสำเร็จรูป รวมทั้งสิ้น 347 ไร่ และ ส่วนที่เหลืออีก 283 ไร่ กนอ.จะพัฒนาให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีพื้นที่สีเขียวรองรับการใช้ประโยชน์ของประชาชน

          โดย นิคมอุตสาหกรรมสงขลา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอำเภอสะเดา ถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ที่มีศักยภาพมีความพร้อมในเรื่องของวัตถุดิบ แรงงาน และระบบขนส่ง ที่สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ตลอดจนยังสามารถรองรับการขยายตัวด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมด้าน โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุตสาหกรรมบริการ และอื่นๆ เป็นต้น