Loading

แม่สอดขอ5พันไร่ปั้นเมืองใหม่ แข่ง โก๊กโก่ ของทุนจีนในเมียนมา

วันที่ : 17 เมษายน 2562
นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวว่า จากการประชุมหารือระหว่างผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สถาบันภาคเอกชนในพื้นที่ทั้งสภาอุตสาหกรรมฯ หอการค้า ชมรมนักธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และผู้ประกอบการรายใหญ่ มีความเห็นร่วมกันว่า จะร่วมเสนอขอใช้พื้นที่ 5,000 ไร่ บริเวณข้างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
          นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวว่า จากการประชุมหารือระหว่างผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สถาบันภาคเอกชนในพื้นที่ทั้งสภาอุตสาหกรรมฯ หอการค้า ชมรมนักธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และผู้ประกอบการรายใหญ่ มีความเห็นร่วมกันว่า จะร่วมเสนอขอใช้พื้นที่ 5,000 ไร่ บริเวณข้างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลแม่ปะ และตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด ซึ่งเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เพื่อใช้เป็น "หัวมังกร" หรือพื้นที่ศูนย์กลางใหม่ของเมืองแม่สอด ในการพัฒนาสู่นครหลวงเศรษฐกิจตะวันตก ผ่านทางเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) หรือสภาพัฒน์ ที่จะเดินทางมาติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เร็วๆ นี้

          พื้นที่หัวมังกรดังกล่าวจะเป็นศูนย์รวมของโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่กำลังเข้าสู่แม่สอด ทั้งโครงการรถไฟทางคู่ระหว่างนครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตากแม่สอด โครงการขุดเจาะอุโมงค์สร้างเส้นทางพิเศษระหว่างเมือง หรือมอเตอร์เวย์ สายตาก-แม่สอด โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบาในพื้นที่นครแม่สอด และโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ อาทิ โครงการปรับปรุงศูนย์กลางแสดงสินค้า ศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โครงการปรับปรุงเส้นทางการขนส่งสินค้า การลงทุนท่องเที่ยว และระบายน้ำ ชายแดนไทย-เมียนมา ถนนอินทรคีรี และถนนประสาทวิถี, โครงการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก รวมทั้งจะพัฒนาพื้นที่โดยใช้จตุจักรโมเดล ในการแบ่งโซนสินค้าต่างๆ เช่น โซนพืชผัก ผลไม้ โซนสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน โซนอัญมณีและเครื่องประดับ โซนอาหารสำเร็จรูปของฝาก และโซน Outet สินค้าที่ผลิตจากโรงงานในแม่สอด เป็นต้น

          "เวทีหารือของผู้บริหารอปท.และภาคเอกชน เพื่อบูรณา การการขับเคลื่อนและร่างผังเมืองเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด) การพัฒนาพื้นที่ และผลักดันเมกะโปรเจ็กต์ต่างๆ ที่กำลังเข้ามา เพื่อเร่งความเจริญของแม่สอด ให้ทันกับโครงการเมืองใหม่บ้านโก๊กโก่ ริมแม่น้ำเมยในฝั่งเมียนมา ที่กลุ่มทุนจีนจะลงทุนหลายหมื่นล้านบาท"

          กลุ่มทุนจีน YATAI INTERNATIONAL HOLDING GROUP (หย่าไถ้) ได้รับสัมปทานเช่าระยะยาวกว่า 50 ปี จากรัฐบาลเมียนมา ในเขตอิทธิพลกองกำลังพิทักษ์ชายแดน BGF เพื่อลงทุนสร้างเมืองใหม่เขตเศรษฐกิจบ้านโก๊กโก่ ริมแม่น้ำเมย ชายแดนไทย-เมียนมา ตั้งอยู่ตรงท่าข้ามพ่อเลี้ยงคำ บ้านวังแก้ว-ห้วยกะโหลก หมู่ 4 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นโครงการใหญ่สุดของกลุ่มทุนจีนที่ลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะมีทั้งที่พักอาศัย สถานบันเทิง ห้างสรรพสินค้า สนาม บิน ศูนย์แสดงสินค้า โกดัง ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ซึ่งจะทำให้กลุ่มทุนจีนผงาดขึ้นมามีบทบาทต่อการค้าการลงทุนและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ในพื้นที่บริเวณนี้