Loading

แจกเงินคนพิการ200บาท

วันที่ : 24 เมษายน 2562
นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี สั่งการให้กระทรวงการคลังดำเนินการ ยังไม่สามารถเสนอ ครม. ได้ทันในวันที่ 24 เม.ย. 62 แต่จะเสนอให้ ครม. เห็นชอบในวันที่ 30 เม.ย. นี้ อย่างแน่นอน โดยขณะนี้คลังอยู่ระหว่างสรุปมาตรการรายละเอียดทั้งหมด ทั้งเรื่องการกระตุ้นการท่องเที่ยว การกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชน การพัฒนาทุนมนุษย์ และกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์
         ลดภาษีท่องเที่ยวได้หมื่นห้า

          นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี สั่งการให้กระทรวงการคลังดำเนินการ ยังไม่สามารถเสนอ ครม. ได้ทันในวันที่ 24 เม.ย. 62 แต่จะเสนอให้ ครม. เห็นชอบในวันที่ 30 เม.ย. นี้ อย่างแน่นอน โดยขณะนี้คลังอยู่ระหว่างสรุปมาตรการรายละเอียดทั้งหมด ทั้งเรื่องการกระตุ้นการท่องเที่ยว การกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชน การพัฒนาทุนมนุษย์ และกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์

          "ตอนนี้ สศค. ได้ตั้งทีมแบ่งงานการศึกษาข้อมูลมาตรการเศรษฐกิจในแต่ละด้านอยู่ ขณะเดียวกันจะขอข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เพื่อพิจารณามาตรการกระตุ้นให้ตรงจุดและเกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมากที่สุด เนื่องจากคลังมีเงินมีกระสุนจำกัด ดังนั้นการออกมาตรการกระตุ้นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่า จะเกิดผลกับเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับคนกลุ่มต่าง ๆ ที่ควรได้รับความช่วยเหลือเพิ่มจริง ๆ เท่านั้น"

          ด้าน นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า กรมสรรพากร ได้เสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ สศค. พิจารณาเป็นที่เรียบร้อย โดยมีมาตรการหักลดหย่อนภาษีจากการท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท ไปจนถึงสิ้นปีนี้ โดยจะไม่มีการปรับขึ้นการลดหย่อนภาษี

          รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าวว่า มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อพยุงเศรษฐกิจช่วงกลางปี 62 โดยมีการขอใช้งบประมาณกลางในส่วนของรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 15,000 ล้านบาท เพื่อแจกให้ประชาชนทั่วไปคนละ 1,500 บาท นำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอ นิกส์อีเพย์เมนต์ในเมืองรอง 55 จังหวัด เพื่อเป็นการพยุงเศรษฐกิจและส่งเสริมให้มีการใช้จ่ายผ่านระบบอีเพย์เมนต์ จะมีการเสนอในวันที่ 30 เม.ย. นี้เช่นกัน โดยเสนอเป็นแพ็กเกจใหญ่รวมกับมาตรการอื่น ๆ

          รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการจัดทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงกลางปีของรัฐบาล กระทรวงการคลังจะมีการเสนอจัดทำมาตรการเพิ่มเบี้ยผู้พิการ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเบื้องต้นจะมีการเติมเงินให้ผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการคนละ 200 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ย.62 โดยใช้งบประมาณจากกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม วงเงินรวมกว่า 924 ล้านบาท โดยหลังจากนี้กระทรวงการคลังจะต้องไปหารือกับสำนักงบประมาณ เพื่อหารือถึงเงินงบประมาณที่มีเหลือว่ามีอยู่เป็นจำนวนเท่าใด เพราะจากเดิมคาดว่ายังคงมีเงินเหลืออยู่ประมาณ 30,000 ล้านบาท แต่หากนำไปใช้ในมาตรการท่องเที่ยวโดยแจกเงินให้คนที่เดินทางไปท่องเที่ยวคนละ 1,500 บาท ก็ต้องใช้เงินพอประมาณ รวมทั้งยอดวงเงินที่ใช้อีกครั้ง ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนได้บ้างเล็กน้อย

          "การออกมาตรการแจกเงินให้แก่ผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้ จัดเป็นมาตรการเชิงสังคมที่ต้องการช่วยเหลือให้ผู้พิการให้ได้รับเงินเพิ่มด้วย หลังจากก่อนหน้านี้ได้แจกเงินเพิ่มให้กับคนชราไปแล้ว ส่วนการออกมาตรการภาษีส่งเสริมการท่องเที่ยว เบื้องต้น สรรพากรยืนยันว่า จะเปิดให้นำค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวไปลดหย่อนภาษีได้ถึงสิ้นปีนี้ที่ 15,000 บาทเท่าเดิม แต่จะมีการขยายจำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ใช้ลดหย่อนได้จากเมืองรอง 55 จังหวัด เพิ่มเป็น 77 จังหวัดทั่วประเทศ เนื่องจากในช่วงกลางปีนี้กรมสรรพากรจะมีการเปิดให้นำค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ด้านการกีฬา การซื้อหนังสือในช่วงเปิดเทอม นำมาลดหย่อนภาษีเพิ่มได้ด้วย ซึ่งจะมีการสรุปรายละเอียดมาตรการได้ในเร็ว ๆ นี้"