Loading

หวั่นผังเมืองภูเก็ตฉุดลงทุน ส.อสังหายื่นขอเพิ่ม FAR-ความสูงตึก

วันที่ : 24 เมษายน 2562
ส.อสังหาฯภูเก็ต หวั่นผังเมืองรวมฉบับใหม่ปิดล็อกการพัฒนา ใช้ประโยชน์ที่ดินผุดโปรเจ็กต์อสังหาฯได้จำกัด ยื่นรัฐแก้ 2 ประเด็น เพิ่มสัดส่วน FAR-คงความสูงอาคารที่ 23 เมตร ในทำเลทองหาดป่าตอง กะทู้ ห้าแยกฉลอง สี่แยกเซ็นทรัล และศูนย์เศรษฐกิจใหม่ย่านเจ้าฟ้า โอดกระทบลงทุนเหตุที่ดินราคาแพง
          ส.อสังหาฯภูเก็ต หวั่นผังเมืองรวมฉบับใหม่ปิดล็อกการพัฒนา ใช้ประโยชน์ที่ดินผุดโปรเจ็กต์อสังหาฯได้จำกัด ยื่นรัฐแก้ 2 ประเด็น เพิ่มสัดส่วน FAR-คงความสูงอาคารที่ 23 เมตร ในทำเลทองหาดป่าตอง กะทู้ ห้าแยกฉลอง สี่แยกเซ็นทรัล และศูนย์เศรษฐกิจใหม่ย่านเจ้าฟ้า โอดกระทบลงทุนเหตุที่ดินราคาแพง

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 23 เมษายน 2562 สมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต ร่วมกับบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง ได้จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับผังเมืองรวม และผลกระทบจากการประกาศบังคับใช้ผังเมืองรวมกับประชาชนชาวภูเก็ต ก่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ตฉบับใหม่ วันที่ 25-26 เมษายน 2562

          โดยนายมนต์ทวี หงษ์หยก อุปนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต กล่าวว่า ในอดีตการประกาศใช้ผังเมืองมีการหมดอายุ แต่หลังมีการปรับแก้กฎหมายผังเมืองใหม่ การบังคับใช้ผังเมืองจะไม่มีวันหมดอายุ ผังเมืองรวมฉบับใหม่จึงเกี่ยวข้องกับคนภูเก็ตเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายของจังหวัดที่อยากให้ภูเก็ตเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ ไมซ์ซิตี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก ผังเมืองรวมจึงมีผลต่อการพัฒนาไม่เฉพาะชาวภูเก็ต แต่เกี่ยวเนื่องถึงนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในเกาะภูเก็ต รวมถึงโครงการของภาครัฐ เช่น รถไฟฟ้า ศูนย์ประชุมนานาชาติที่จะเกิดขึ้นด้วย สมาคมจึงจัดสัมมนาขึ้นเพื่อสร้างการรับความรู้ เป็นการเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมประชาพิจารณ์ ซึ่งได้รับความสนใจจากภาคเอกชน สมาคมโรงแรม สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งประชาชนทั่วไปจำนวนมาก

          นายบุญ ยงสกุล ประธานกรรมการ บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด และบริษัท โบ๊ท แอสเซท แมนเนจเมนท์ จำกัด ในเครือ ภูเก็ต โบ๊ท ลากูน ผู้ประกอบการธุรกิจมารีน่า โรงแรม และอสังหาฯรายใหญ่ในภูเก็ต ในฐานะนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต เปิดเผยว่า ทางสมาคมจะยื่นหนังสือขอเรียกร้องขอให้มีการปรับแก้ข้อกำหนดผังเมืองรวมภูเก็ตฉบับใหม่ ในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2 ประเด็น ได้แก่

          1.เรื่องการกำหนดอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) ซึ่งจะถูกนำ มาใช้เป็นครั้งแรกในจังหวัดภูเก็ต กำหนดสัดส่วนการพัฒนาตั้งแต่ 1:6 ถึง 1:7.5 ซึ่งจะกระทบการลงทุนของผู้ประกอบการอสังหาฯ โดยเฉพาะในย่านธุรกิจสำคัญ เช่น ป่าตอง กะทู้ ห้าแยกฉลอง สี่แยกเซ็นทรัล และพื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจใหม่ย่านเจ้าฟ้า เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ซื้อที่ดินมาในราคาสูง จึงควรปรับ FAR ในย่านเศรษฐกิจสำคัญเป็น 1:9 เพื่อให้สามารถพัฒนาได้มากขึ้น

          2.เรื่องการกำหนดความสูงในการก่อสร้างอาคารที่ 17 เมตร หรือสร้างอาคารได้ประมาณ 5 ชั้น จากเดิมการกำหนดความสูงของจังหวัดภูเก็ตถูกกำหนดโดยกฎหมายสิ่งแวดล้อม ให้ก่อสร้างได้ 23 เมตร หรือสร้างอาคารได้ประมาณ 8 ชั้น ดังนั้นจึงต้องการให้คงความสูงไว้ที่ 23 เมตร เหมือนในปัจจุบัน

          ด้านนายทวี หอมหวล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ผังเมืองรวมของจังหวัดภูเก็ตที่มีการเผยแพร่ออกมานั้นยังเป็นแค่ฉบับร่าง จะมีการรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นจากประชาชนและภาคเอกชน ในวันที่ 25 และ 26 เมษายนนี้ จึงต้องรอฟังผลจากการประชาพิจารณ์ ส่วนกรณีร่างผังเมืองรวมภูเก็ตมีการปรับความสูงของอาคารจาก 23 เมตร ลงเหลือ 17 เมตร เป็นการดำเนินการเพื่อความเหมาะสมในบริบทปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม รายละเอียดต่าง ๆ ยังต้องรับฟังความคิดเห็น คำคัดค้าน และปรับแก้อีกหลายขั้นตอน