Loading

ธอส.เช็กตลาดบ้านโซนตะวันออก

วันที่ : 30 พฤษภาคม 2562
นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยว่า จากการสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งหลังปี 2561 ในพื้นที่ 3 จังหวัด ในภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา โดยนับเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย พบว่ามีโครงการที่อยู่อาศัยอยู่ระหว่างการขายจำนวน 974 โครงการรวมทั้งสิ้น 185,179 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 561,227 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการบ้านจัดสรร 760 โครงการ จำนวน 107,266 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 301,093 ล้านบาท โครงการอาคารชุด 198 โครงการ จำนวน 77,358 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 245,247 ล้านบาท และโครงการวิลล่า 16 โครงการ จำนวน 555 หน่วยมูลค่าโครงการรวม 14,888 ล้านบาท
 
          นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยว่า จากการสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งหลังปี 2561 ในพื้นที่ 3 จังหวัด ในภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา โดยนับเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย พบว่ามีโครงการที่อยู่อาศัยอยู่ระหว่างการขายจำนวน 974 โครงการรวมทั้งสิ้น 185,179 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 561,227 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการบ้านจัดสรร 760 โครงการ จำนวน 107,266  หน่วย มูลค่าโครงการรวม 301,093 ล้านบาท โครงการอาคารชุด 198 โครงการ จำนวน 77,358 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 245,247 ล้านบาท และโครงการวิลล่า 16 โครงการ จำนวน 555 หน่วยมูลค่าโครงการรวม 14,888 ล้านบาท

          ทั้งนี้ จังหวัดที่มีโครงการที่อยู่อาศัยมีจำนวนโครงการเยอะที่สุด และมีการซื้อขายที่โดดเด่นคือจังหวัดชลบุรี โดยมีโครงการที่อยู่ระหว่างการขาย 664 โครงการ จำนวน 136,273 หน่วย มูลค่ารวม 435,926 ล้านบาท เหลือขายในตลาด 37,160 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 129,144 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรรเหลือขาย 23,363 หน่วย มูลค่า 69,655 ล้านบาท โครงการอาคารชุด เหลือขาย 13,635 หน่วย มูลค่า 54,921 ล้านบาทและโครงการวิลล่า เหลือขาย 162 หน่วย มูลค่า 4,568 ล้านบาท

          "ทำเลบ้านจัดสรรในชลบุรีที่ขายดีมากที่สุดได้แก่ ทำเลหาดจอมเทียนขายได้ 78.7% มูลค่า 714 ล้านบา ท ตามมาด้วยทำเลแหลมฉบังขายได้ 76.1% มูลค่า 3,738 ล้านบาท และอันดับต่อมาทำเลสัตหีบ-อู่ตะเภา ขายได้ 74.3% มูลค่า 8,817 ล้านบาท ขณะที่ทำเลอาคารชุดที่ขายดีคือ ทำเลหนองปรือ-มาบประชัน ทำเลบ้านสวน-หนองข้างคอก ทำเลนิคมฯอมตะนครเป็นต้น"