Loading

อสังหาอีอีซีล้นตลาด ชลบุรี เหลือมากที่สุด

วันที่ : 4 มิถุนายน 2562
ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ ธอส.เผยผลสำรวจที่อยู่อาศัยระหว่างการขายพื้นที่ 3 จังหวัด อีอีซีครึ่งหลังปี 61 มีโครงการ 974 โครงการ รวม 185,179 หน่วย ชี้ "ชลบุรี" เหลือขายมากสุดที่ 37,160 หน่วย
          ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ ธอส.เผยผลสำรวจที่อยู่อาศัยระหว่างการขายพื้นที่ 3 จังหวัด อีอีซีครึ่งหลังปี 61 มีโครงการ 974 โครงการ รวม 185,179 หน่วย ชี้ "ชลบุรี" เหลือขายมากสุดที่ 37,160 หน่วย

          นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยถึงผลการสำ รวจโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งหลังปี 2561 ในพื้นที่ 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา พบว่ามีจำนวน 974 โครงการ มีหน่วยรวม 185,179 หน่วย มีมูลค่ารวม 561,227 ล้านบาท ทั้งนี้จากการสำรวจในช่วงครึ่งหลังปี 2561 พบว่า มีหน่วยเหลือขายจำนวน 54,653 หน่วย หรือ 29.5% ของหน่วยในผังโครงการทั้งหมด

          สำหรับโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายใน จ.ชลบุรี มีจำนวน 664 โครง การ รวม 136,273 หน่วย มูลค่ารวม 435,926 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขาย 37,160 หน่วย มูลค่ารวม 129,144 ล้านบาท ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีหน่วยเหลือขายมากที่สุด ขณะที่โครงการที่ จ.ระยอง มีจำนวน 244 โครงการ รวม 34,596 หน่วย มีหน่วยเหลือขาย 12,386 หน่วย และ จ.ฉะเชิงเทรา มีจำนวน 66 โครงการ มีหน่วยในผังของทุกโครงการรวมกัน 14,310 หน่วย เหลือขาย 5,107 หน่วย
 
ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ