Loading

คอลัมน์ EEC Analysis: บ้านจัดสรร รอขายพุ่งแตะ37%

วันที่ : 6 มิถุนายน 2562
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งครอบคลุม จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ได้รับความสนใจ เพิ่มมากขึ้นเพราะเป็นทั้งพื้นที่ท่องเที่ยวและ การลงทุนอุตสาหกรรม โดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้สรุปข้อมูล ณ ครึ่งหลังปี 2561 พบโครงการที่อยู่ระหว่างการขาย 974 โครงการ มีหน่วยที่อยู่อาศัยในผังโครงการ 185,179 หน่วย มูลค่าโครงการ 561,227 ล้านบาท
 
          ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งครอบคลุม จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ได้รับความสนใจ เพิ่มมากขึ้นเพราะเป็นทั้งพื้นที่ท่องเที่ยวและ การลงทุนอุตสาหกรรม โดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้สรุปข้อมูล ณ ครึ่งหลังปี 2561  พบโครงการที่อยู่ระหว่างการขาย 974 โครงการ  มีหน่วยที่อยู่อาศัยในผังโครงการ 185,179 หน่วย มูลค่าโครงการ 561,227 ล้านบาท

          หากดูรายละเอียดพบว่าส่วนใหญ่เป็น บ้านจัดสรร 760 โครงการ 107,266 หน่วย มูลค่า 301,093 ล้านบาท รองลงมาเป็นอาคารชุด 198 โครงการ  77,358 หน่วย มูลค่า 245,247  ล้านบาท และวิลล่า 16 โครงการ 555 หน่วย มูลค่า 14,888 ล้านบาท

          โครงการบ้านจัดสรรมีสัดส่วน เหลือขายมากที่สุด 37.1% รองลงมาเป็นโครงการวิลล่า 29.2% และคอนโดมิเนียม 19%
          สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดชลบุรี ประเมินสถานการณ์มองภาพรวมตลาดคอนโดมิเนียมในพื้นที่มีสัญญาณบวก โดยเฉพาะโซนทำเลพัทยา ผู้ประกอบการลงทุน เปิดโครงการใหม่และลงมือก่อสร้าง แต่หาก มองภาพรวมปี 2562 มีความกังวลปัจจัยภาวะ เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัวจะมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้บริโภค รวมถึงมาตรการ LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีผลต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์เช่นกัน

 
 
ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ