Loading

คอลัมน์ ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: ขายไม่หมด

วันที่ : 7 มิถุนายน 2562
นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า โครงการที่อยู่อาศัยซึ่งอยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งหลังปี 2561 ซึ่งนับเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขาย ไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย ในพื้นที่จังหวัดระยอง
              นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า โครงการที่อยู่อาศัยซึ่งอยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งหลังปี 2561 ซึ่งนับเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขาย ไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย ในพื้นที่จังหวัดระยอง มีโครงการที่อยู่อาศัยอยู่ระหว่างการรอขายทั้งสิ้น 244 โครงการ มีหน่วยในผังของทุกโครงการรวมกัน 34,596 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 84,516 ล้านบาท และมีหน่วยเหลือขายในตลาด 12,386 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเหลือขาย 32,108 ล้านบาท
ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ