Loading

คอลัมน์ EEC Analysis: ทำเลทอง อสังหาฯอีอีซี

วันที่ : 19 มิถุนายน 2562
การเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังเติบโตตามโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ใน 3 จังหวัดได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา กลายเป็นทำเลทอง ไม่เพียงเพื่อการลงทุนเท่านั้นแต่ ยังมีความต้องการด้านที่พักอาศัยในพื้นที่อีอีซี ก็กำลังเฟื่องฟูอย่างน่าจับตามอง
          การเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังเติบโตตามโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ใน 3 จังหวัดได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา กลายเป็นทำเลทอง ไม่เพียงเพื่อการลงทุนเท่านั้นแต่ ยังมีความต้องการด้านที่พักอาศัยในพื้นที่อีอีซี ก็กำลังเฟื่องฟูอย่างน่าจับตามอง

          ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้เปิดเผย รายงานสรุปผลการสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขาย ในช่วงครึ่งหลังปี 2561 ที่ผ่านมา ใน 3 พื้นที่จังหวัด โครงการอีอีซี ระบุว่า บริเวณดังกล่าว มีโครงการรวม 974 โครงการ มูลค่า 561,227 ล้านบาท แบ่งเป็นบ้านจัดสรร 760 โครงการ มูลค่า 301,093 ล้านบาท โครงการอาคารชุด 198 โครงการ มูลค่า 245,247 ล้านบาท และโครงการวิลล่า 16 โครงการ มูลค่า 14,888 ล้านบาท ในจ.ชลบุรี

          "จากการสำรวจ พบว่ามีหน่วยที่เหลือ รอขายเพียง 54,653 หน่วย หรือเพียง 37.1% ของหน่วยในโครงการทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นบ้านจัดสรร 39,829 หน่วย ส่วนอาคารชุด เหลืออยู่ 14,662 หน่วย"

          จะเห็นว่า การเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่อีอีซี มีทิศทางที่สะท้อนความต้องการจริง ไม่ใช่เพียงฟองสบู่ที่พองตัวสวยงามแล้วรอวันแตกออกอย่างง่ายดาย