Loading

เฮ!24มิ.ย.ลดค่าโอนเหลือ0.01%

วันที่ : 21 มิถุนายน 2562
'กคช.'ชวนผู้มีรายได้น้อยโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย หลัง มท.ไฟเขียวลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองเหลือ 0.01% สำหรับราคาบ้านไม่เกินล้าน มีผล 24 มิ.ย.นี้ ด้านคอลลิเออร์เผยใน กทม.และปริมณฑลมีที่อยู่อาศัยราคาต่ำล้านกว่า 2 หมื่นยูนิต
          กคช.ดี๊ด๊าชวนลูกค้าซื้อบ้านต่ำล้าน

          คาดเอกชนได้อานิสงส์2หมื่นยูนิต

          'กคช.'ชวนผู้มีรายได้น้อยโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย หลัง มท.ไฟเขียวลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองเหลือ 0.01% สำหรับราคาบ้านไม่เกินล้าน มีผล 24 มิ.ย.นี้ ด้านคอลลิเออร์เผยใน กทม.และปริมณฑลมีที่อยู่อาศัยราคาต่ำล้านกว่า 2 หมื่นยูนิต

          นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยออกมาตรการลดภาระค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรณีอสังหาริมทรัพย์หรือที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562-23 มิถุนายน 2563 หรือมีผลบังคับใช้รวมระยะเวลา 1 ปี

          "เป็นโอกาสดีสำหรับลูกค้าการเคหะแห่งชาติที่ต้องการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย โดยการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะครอบคลุมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยและจดจำนอง อสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝดและบ้านแถว จากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 ของราคาประเมิน และลดอัตราค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดและการจดจำนอง จากร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01 ของราคาประเมิน โดยต้องมีราคาซื้อขายไม่เกินหนึ่งล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกินหนึ่งล้านบาท" นายธัชพลกล่าว และว่า โดยมาตรการดังกล่าวจะเป็นการสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับอยู่อาศัยราคาไม่เกินหนึ่งล้านบาท รวมถึงเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ในช่วงครึ่งปีหลัง ส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

          นายธัชพลกล่าวว่า ทั้งนี้ กคช.มีลูกค้าที่พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ในภาพรวมทั่วประเทศ กว่า 50,000 ราย แบ่งเป็นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 32,000 ราย และต่างจังหวัด จำนวน 18,000 ราย โดยกลุ่มลูกค้าของการ กคช.ที่สนใจโอนกรรมสิทธิ์จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1.ต้องเป็นลูกค้าที่ครบค้ำประกัน 5 ปี 2.ต้องไม่มีหนี้ค้าง และ 3.คู่สมรสสามารถเซ็นยินยอมได้ในวันโอนกรรมสิทธิ์ได้ โดย กคช.จะเร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนและทำหนังสือแจ้งแก่ลูกค้าที่ต้องการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยและจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ ให้รีบมายื่นคำร้องการขอโอนกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานการเคหะฯที่ดูแลได้ทั่วประเทศ

          นายภัทรชัย ทวีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีนี้ มีอุปทานที่อยู่ระหว่างการขายที่อยู่อาศัยระดับราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ที่ประมาณ 20,757 ยูนิต แบ่งเป็น คอนโดมิเนียมประมาณ 20,039 ยูนิต หรือคิดเป็น 97% ของอุปทานที่อยู่ระหว่างการขายที่อยู่อาศัยระดับราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งหมด และเป็นบ้านจัดสรรประมาณ 718 ยูนิต หรือ 3% และจากข้อมูลพบว่าจากอุปทานที่อยู่ระหว่างการขายทั้งหมด 20,757 ยูนิต ขายไปแล้วประมาณ 12,905 ยูนิต หรือคิดเป็น 62.2% ของอุปทานที่อยู่ระหว่างการขายทั้งหมด และยังมียูนิตเหลือขายอีกประมาณ 7,852 ยูนิต หรือคิดเป็น 37.8%

          "คาดว่าจำนวนยูนิตของเอกชนที่มีอยู่น่าจะได้รับอานิสงส์ทั้งหมด แต่ผู้ที่ได้ประโยชน์สูงสุดน่าจะเป็น กคช. เนื่องจากที่ผ่านมามีการพัฒนาโครงการเพื่อสนับสนุนผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยอยู่แล้ว เช่น โครงการบ้าน เอื้ออาทร เป็นต้น" นายภัทรชัยกล่าว