Loading

คอลัมน์ EEC Analysis: อีอีซีดัน ชลบุรี พื้นที่ทำเลทอง

วันที่ : 24 มิถุนายน 2562
โครงการขนาดใหญ่อย่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ประกอบด้วยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยเพื่อ เป้าหมายหลักคือการดึงดูดการลงทุนใหม่ เข้าประเทศ เช่นเดียวกันก็มีแผนพัฒนาชุมชนเมือง ในพื้นที่ให้เป็นชุมชนอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทซิตี้
          โครงการขนาดใหญ่อย่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ประกอบด้วยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยเพื่อ เป้าหมายหลักคือการดึงดูดการลงทุนใหม่ เข้าประเทศ เช่นเดียวกันก็มีแผนพัฒนาชุมชนเมือง ในพื้นที่ให้เป็นชุมชนอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทซิตี้

          ไม่เพียงโครงการของรัฐที่กำลังดำเนินการ พัฒนาอย่างรีบเร่ง ฝากฝั่งเอกชนก็มีการลงทุน อสังหาริมทรัพย์อยู่ไม่น้อย จากข้อมูลผลการ สำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ อีอีซี โดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์พบว่า เกิดทำเลทองที่มีการจับจองโครงการเพื่อ การอยู่อาศัย หลายแห่งกระจายในทุกจังหวัด เริ่มจากชลบุรี ที่มีจำนวนโครงการอสังหาริมทรัพย์จำนวน 644 โครงการ มีหน่วย ในผังของโครงการรวมกัน 136,273 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 435,926 ล้านบาท

          โดยในภาพรวมลักษณะโครงการอสังหาริมทรัพย์ในจ.ชลบุรีแบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร 477 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 183,877 ล้านบาท โครงการอาคารชุด 171 โครงการ มูลค่า 2237,161 ล้านบาท และโครงการวิลล่า 16 โครงการมูลค่า 14,888 ล้านบาท ส่วนที่ตั้งของโครงการกระจายตัว ทั้งพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ของจังหวัดและพื้นที่อันเกี่ยวเนื่องจาก การลงทุนภายใต้โครงการอีอีซี