Loading

ประเดิม3พันล้าน ปตท.ปั้นสมาร์ทซิตี

วันที่ : 26 มิถุนายน 2562
ปตท.เร่งขับเคลื่อนเมืองใหม่อัจฉริยะ 3 พื้นที่ ประเดิม 3 พันล้านบาทในอีอีซีไอ พร้อมออกทีโออาร์ ส.ค.นี้ ดึงนักลงทุน ประมูลคอมมิวนิตีโซน พื้นที่กว่า 100 ไร่ ขณะที่ศูนย์กลางบางซื่อ สรุปผลรูปแบบลงทุนจากไจก้า ก.ค.นี้ ส่วนมิกซ์ยูส 70 ไร่ ถนนวิภาวดีรังสิต เร่งออกแบบเตรียมก่อสร้าง
          ส.ค.นี้เปิดตัวอีอีซีไอ-ออกTORดึงทุน

          ปตท.เร่งขับเคลื่อนเมืองใหม่อัจฉริยะ 3 พื้นที่ ประเดิม 3 พันล้านบาทในอีอีซีไอ พร้อมออกทีโออาร์ ส.ค.นี้ ดึงนักลงทุน ประมูลคอมมิวนิตีโซน พื้นที่กว่า 100 ไร่ ขณะที่ศูนย์กลางบางซื่อ สรุปผลรูปแบบลงทุนจากไจก้า ก.ค.นี้ ส่วนมิกซ์ยูส 70 ไร่ ถนนวิภาวดีรังสิต เร่งออกแบบเตรียมก่อสร้าง

          การพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะหรือสมาร์ท ซิตี ถือเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ที่รัฐบาลให้ความสำคัญ โดยดึงเอาหน่วยงานหรือองค์กรที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมดำเนินงาน ซึ่งบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือเป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่ขณะนี้การดำเนินงานมีความคืบหน้าไปมาก โดยเฉพาะการอนุมัติงบดำเนินการด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมของบอร์ด ปตท.วงเงิน 41,175 ล้านบาท ที่หลายฝ่ายมอง ว่า เพื่อนำมาใช้สำหรับการพัฒนาสมาร์ทซิตี ใน 3 พื้นที่ ได้แก่ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซีไอ ศูนย์คมนาคมบางซื่อ และมิกซ์ยูส ริมถนนวิภาวดีรังสิต ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          อัดก้อนแรก3พันล.ปั้นสมาร์ท ซิตี

          นางหงษ์ศรี เจริญวราวุฒิ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้ปตท.พร้อมพัฒนาพื้นที่อีอีซีไอ เป็นสมาร์ท ซิตี โดยจะใช้งบเบื้องต้นราว 3 พันล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบรองรับการเป็นสมาร์ทซิตีซึ่งขณะนี้ได้มีการเปิดหน้าดินเป็นระยะเพื่อรองรับการก่อสร้างแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2564 เพื่องรองรับนักลงทุนที่จะเข้ามาสร้างนวัตกรรมต้นแบบ โดยในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 นี้ ปตท.จะดำเนินการเปิดตัวอีอีซีไออย่างเป็นทางการ และออกทีโออาร์ เพื่อเชิญชวนนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมประมูล ลงทุนในพื้นที่พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยบนเนื้อที่กว่า 100 ไร่ ที่ประกอบไปด้วย ศูนย์การค้า โรงแรม โรงเรียนนานาชาติ คอนโดมิเนียมหรืออพาร์ตเมนต์ รวมทั้งแหล่งนันทนาการต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อรองรับนักนวัตกรรม และบุคลากร ที่จะเข้ามาทำงานในพื้นที่อีอีซีไอ

          เนรมิต2พันไร่เป็นเมืองอัจฉรยะ

          นอกจากนี้ ปตท.ยังมีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่ย่านบางซื่อหรือศูนย์คมนาคมบางซื่อเนื้อที่กว่า 2 พันไร่เป็นเมืองใหม่อัจฉริยะซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการศึกษาขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (ไจก้า) ที่จะสรุปผลการศึกษา แผนแม่บท พัฒนาพื้นที่ย่านบางซื่อ ที่จะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2562 นี้ และหลังจากนั้นจะนำมาพิจาราณาดูว่ารูปแบบการพัฒนาจะเป็นอย่างไร รวมทั้งรูปแบบการลงทุนว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จะให้สิทธิปตท.ร่วมลงทุนด้วยหรือไม่ เนื่องจากรฟท.มีการจัดตั้งบริษัทลูกขึ้นมาดำเนินงานอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้ว

          ทั้งนี้ที่ผ่านมารฟท.ได้ลงนามความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะ และการพัฒนาระบบรางสนับสนุนและขนส่งสินค้ากับปตท. ไปแล้ว เพื่อศึกษาและจัดทำแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่โดยรอบศูนย์การคมนาคมพหลโยธินให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ภายใต้การบริหารพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งศึกษา และจัดทำแผนการดำเนินงานการพัฒนาขนส่งสินค้าของกลุ่ม ปตท. และพัฒนาธุรกิจสนับสนุนการใช้ประโยชน์ทางราง โดยจะมีการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการแบบองค์รวม ตลอดจนศึกษาความเป็นไปได้ (Feasivility Study) รวมถึงรูปแบบทางธุรกิจ (Business Model) ที่เหมาะสม และจัดทำแผน การดำเนินงาน หรือจะเป็นการเปิดประมูลให้ผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศเข้ายื่นประมูล ซึ่งในส่วนนี้ปตท.ก็พร้อมดำเนินการอยู่แล้ว เพราะถือว่าเป็นทิศทางหนึ่งของปตท.ที่จะดำเนินงานด้านนี้อยู่แล้ว

          พัฒนาที่ติดถ.วิภาวดีฯ70ไร่ ออกแบบเสร็จปีนี้

          ก่อนหน้านี้ ไจก้าเคยเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นมาใน 5 ปีแรก ไจก้าให้เริ่มพัฒนาโซน A 35 ไร่ ติดสถานีกลางบางซื่อ โซน D บางส่วนจะพัฒนาเป็นทางเดินลอยฟ้าเชื่อมระหว่างบางซื่อกับหมอชิตเก่า และโซน D ย่านตึกแดง 119 ไร่ เป็นลำดับแรก พัฒนาเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ มีศูนย์การค้า โรงแรม สำนักงาน รองรับรถไฟฟ้าสายสีแดงตลิ่งชัน-บางซื่อ-รังสิต จะเปิดบริการในปี 2563 ถัดจากนั้นอีก 5 ปี จะพัฒนาโซน B (จตุจักร) โซน G ย่าน กม. 11 และโซน C ตรง บขส. มีที่อยู่อาศัย สำนักงาน ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม ที่เหลือจะพัฒนาช่วง 5 ปีสุดท้าย เช่น โซน D อยู่ติดโรงซ่อมด้านการพัฒนาไจก้าเสนอ 2 แนวทาง คือ โดยรายบุคคลแบบเฉพาะเจาะจง และการพัฒนาแบบบูรณาการ

          ขณะที่นายวิทวัส สวัสดิ์ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นอกจาก 2 พื้นที่ที่ปตท.จะพัฒนาให้เป็นเมืองใหม่อัจฉริยะแล้ว บอร์ดปตท.ยังได้อนุมัติให้พื้นที่ของปตท.ที่มีอยู่ราว 70 ไร่ ติดถนนวิภาวดีรังสิต นำสินทรัพย์ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะพัฒนาเป็นโครงการแบบมิกซ์ยูส ที่มีทั้งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย เป็นอาคารชุด อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า และโรงแรม อยู่ภายในโครงการเดียวกัน เป็นต้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบตัวโครงการอยู่ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ และหลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนก่อสร้างต่อไป

          อย่างไรก็ตาม ยังบอกไม่ได้ว่า โครงการพัฒนาเมืองใหม่ย่านบางซื่อและโครงการมิกซ์ยูส จะใช้เงินลงทุนเท่าใด เพราะต้องรอผลศึกษาของไจก้าที่ต้องสรุปรูปแบบการพัฒนาและรูปแบบการลงทุนจะเป็นอย่างไรออกมาก่อน ซึ่งเข้าใจเบื้องต้นว่าน่าจะเป็นลักษณะรัฐต่อรัฐ ส่วนโครงการมิกซ์ยูส ก็ต้องรอการออกแบบว่าจะเป็นอย่างไร แต่โครงการเมืองใหม่อัจฉริยะทั้ง 3 แห่งนี้ ถือว่าเป็นโครงการที่จะช่วยพัฒนา ประเทศ ซึ่งอยากจะผลักดันให้เกิด เป็นรูปธรรมขึ้นมาให้ได้โดยเร็ว

          'ปตท.มีแผนพัฒนาพื้นที่ย่านบางซื่อกว่า 2 พันไร่เป็นเมืองใหม่อัจฉริยะ จะสรุปผลศึกษาแผนแม่บทเสร็จ ก.ค.