Loading

เผย3จังหวัดที่พักอาศัยขายดี

วันที่ : 2 กรกฎาคม 2562
นายวิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่าผลการสำรวจความต้องการซื้อและขายของโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในครึ่งปีหลังของปีที่ผ่านมา
        นายวิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่าผลการสำรวจความต้องการซื้อและขายของโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในครึ่งปีหลังของปีที่ผ่านมาคือภาคใต้ได้แก่ภูเก็ตภาคตะวันตกได้แก่ประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรีโดยโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในภูเก็ตมี 210 โครงการจำนวน 30,416 ยูนิตมูลค่า 176,366 ล้านบาท เหลือขาย 7,698 ยูนิตมูลค่า 41,925 ล้านบาท โดยทำเลบ้านจัดสรรที่ขายดีอาทิหาดบางเทาหาดสุรินทร์ทำเลอาคารชุดที่ขายดีอาทิบริเวณตลาดใหญ่-ตลาดเหนือ 

          ขณะที่ในประจวบคีรีขันธ์มี 108 โครงการ จำนวน 8,555 ยูนิตมูลค่า 43,458 ล้านบาท เหลือขาย 2,266 ยูนิตมูลค่า 12,096 ล้านบาท ทำเลบ้านจัดสรรที่ขายดีคือทำเลเขาตะเกียบทำเลอาคารชุดที่ขายดีคือทำเลหัวหินขณะที่ในเพชรบุรีมี 63 โครงการ จำนวน 14,418 ยูนิต มูลค่า 59,985 ล้านบาท เหลือขาย 3,101 ยูนิตมูลค่ารวม 11,604 ล้านบาท ทำเลบ้านจัดสรรที่ขายดีคือหาดเจ้าสำราญทำเลอาคารชุดที่ขายดีคือชะอำตอนใต้