Loading

อสังหาภูเก็ต-ประจวบ-เพชรบุรี ขายดิบขายดีในพื้นที่ท่องเที่ยว

วันที่ : 3 กรกฎาคม 2562
นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ศูนย์ได้ทำรายงานสรุปผลการสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งหลังปี 2561 ภาคใต้ คือ จังหวัดภูเก็ต ภาคตะวันตก
          นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ศูนย์ได้ทำรายงานสรุปผลการสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งหลังปี 2561 ภาคใต้ คือ จังหวัดภูเก็ต ภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี พบว่าโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในจังหวัดภูเก็ต มีจำนวน 210 โครงการ จำนวน 30,416 ยูนิต มูลค่าโครงการรวม 176,366 ล้านบาท มียูนิตเหลือขายรวม 7,698 ยูนิต หรือคิดเป็น 25.3% ของจำนวนยูนิตของจำนวนที่เปิดขาย มูลค่ารวม 41,925 ล้านบาท ทั้งนี้โครงการที่เปิดขายทั้งหมดพบว่าเป็นโครงการบ้านจัดสรร จำนวน 84 โครงการจำนวน 12,682 ยูนิต มูลค่าโครงการรวม 56,417 ล้านบาท เหลือขาย 3,513 ยูนิต มูลค่า 15,096 ล้านบาท โครงการอาคารชุด จำนวน 87 โครงการ จำนวน 17,025 ยูนิต มูลค่าโครงการรวม 85,239 ล้านบาท เหลือขาย 4,029 ยูนิต มูลค่า 20,608 ล้านบาท และมีโครงการวิลล่า จำนวน 39 โครงการ จำนวน 709 ยูนิต มูลค่าโครงการรวม 34,710 ล้านบาท เหลือขาย 156 ยูนิต มูลค่า 6,220 ล้านบาท

          "ทำเลบ้านจัดสรรที่ขายดีมากที่สุด 5 อันดับคือ 1.ฉลอง-วิชิต 2.หาดบางเทา-หาดสุรินทร์ 3.ตลาดใหญ่-ตลาดเหนือ 4.ในเมืองกะทู้ และ 5.หาดกะรน-หาดกะตะ ส่วนทำเลอาคารชุดในจังหวัดภูเก็ตที่ขายดีมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ 1.ตลาดใหญ่-ตลาดเหนือ 2.หาดป่าตอง 3.หาดในยางหาดไม้ขาว 4.หาดราไวย์ และ 5.หาดกะรน-หาดกะตะ" นายวิชัยกล่าว