Loading

ระทึกดัชนีเชื่อมั่นที่อยู่อาศัยไตรมาส2วูบ เผยทำเลทองอาคารชุดพญาไท-ราชเทวี

วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562
นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 2 มีค่าเท่ากับ 42.2 จุด ต่ำกว่าค่ากลางดัชนีที่ 50.0 จุด ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า ที่มีค่าดัชนีอยู่ที่ 50.4 จุดสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการที่ลดลงจากความไม่มั่นใจต่อทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศไทยในปัจจุบัน
           นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 2 มีค่าเท่ากับ 42.2 จุด ต่ำกว่าค่ากลางดัชนีที่ 50.0 จุด ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า ที่มีค่าดัชนีอยู่ที่ 50.4 จุดสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการที่ลดลงจากความไม่มั่นใจต่อทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศไทยในปัจจุบัน และเป็นช่วงเวลาที่ยังรอความชัดเจนในเชิงนโยบายที่มีผลธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ ในภาพรวมจากรัฐบาลชุดใหม่

          "ตัวเลขดัชนีฯที่ลดลง เป็นผลจากระดับความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Listed Companies) ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า จาก 52.2 จุด ลดลงเหลือ 41.9 จุด ซึ่งเป็นค่าดัชนีความเชื่อมั่นฯ ที่ต่ำกว่าค่ากลาง 50.0 อีกครั้งหนึ่ง ส่วนผู้ประกอบการกลุ่มบริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Non-listed Companies) มีความเชื่อมั่นลดลงในไตรมาสนี้เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยมีค่าดัชนีเท่ากับ 42.7 จุด ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ระดับ 47.7 จุด"

          สำหรับดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 2 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้ประกอบการเร่งรัดการตัดสินใจ ผู้ซื้อด้วยการเพิ่มรายการส่งเสริมการขายเพิ่มมากขึ้น อาทิ การแจกของแถม ให้ส่วนลดเงินสด เป็นต้น และจากการส่งเสริมการขายทำให้ดัชนีราคาห้องชุดในไตรมาสนี้ มีค่าดัชนีเท่ากับ 150.5 จุด เพิ่มขึ้น 8.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยทำเลโครงการอาคารชุดสร้างใหม่ที่มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นสูงสุด 5 อันดับแรก เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ 1.พญาไท-ราชเทวี 2.บางซื่อ-ดุสิต 3.สุขุมวิทตอนปลาย 4.สุขุมวิทตอนต้น และ 5.ชานเมืองฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ.
 
ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ