Loading

สงขลาเร่งขับเคลื่อน เขตศก.สะเดาเฟส2

วันที่ : 17 กรกฎาคม 2562
นายอำพล พงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยความคืบหน้าการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดาว่า ขณะนี้เฟส 1 อยู่ระหว่างเร่งปรับสภาพพื้นที่ 628 ไร่ใน ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา และสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักลงทุน
          "นายอำพล พงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยความคืบหน้าการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดาว่า ขณะนี้เฟส 1 อยู่ระหว่างเร่งปรับสภาพพื้นที่ 628 ไร่ใน ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา และสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักลงทุนได้เข้ามาประกอบกิจการ มีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2563 ล่าสุดมีนักลงทุนสนใจเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ เพื่อจะเข้ามาลงทุนประกอบกิจการแล้ว 10 ราย ซึ่งเป็นนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซีย

          "นอกจากนั้นได้เร่งดำเนินการโครงการเฟส 2 บนเนื้อที่ 298 ไร่ ซึ่งทางจังหวัดอยู่ระหว่างเร่งชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน ที่ยังมีการบุกรุกในที่ดินดังกล่าว เพื่อส่งมอบพื้นที่ทั้งหมดให้กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในเดือนกันยายนนี้ ทั้งนี้ ยืนยันว่านิคมอุตสาหกรรมภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นจะเน้นเรื่องอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเข้ามาสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่"