Loading

บล็อกตึกสูงเมืองภูเก็ต

วันที่ : 17 กรกฎาคม 2562
การลงทุนในจังหวัดภูเก็ต ขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาเชิงพาณิชย์ตึกสูงเกิดขึ้นจำนวนมาก ส่งผลให้ต้องมีการบูรณาการผังเมืองฉบับใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ลดความแออัดของเมือง โดยใช้กลไกทางผังเมืองเข้ามาควบคุม เพราะหากปล่อย ปละละเลย ให้ภูเก็ตเป็นเหมือนเช่นปัจจุบัน เชื่อว่าจะไม่หลงเหลือให้เป็นหัวเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามอีกต่อไป
          ท้องถิ่นชงปลดล็อกผังเมือง ผวาบิ๊กทุนหนี

          ผังเมืองใหม่ภูเก็ต บล็อกความสูง จาก 60 เมตรเหลือ 30 เมตร ในชุมชนเมืองเก่า เอกชน-ท้องถิ่นผวา เมืองร้าง นักลงทุนเบนเข็ม บุกชายทะเล

          การลงทุนในจังหวัดภูเก็ต ขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาเชิงพาณิชย์ตึกสูงเกิดขึ้นจำนวนมาก ส่งผลให้ต้องมีการบูรณาการผังเมืองฉบับใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ลดความแออัดของเมือง โดยใช้กลไกทางผังเมืองเข้ามาควบคุม เพราะหากปล่อย ปละละเลย ให้ภูเก็ตเป็นเหมือนเช่นปัจจุบัน เชื่อว่าจะไม่หลงเหลือให้เป็นหัวเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามอีกต่อไป

          ทั้งนี้ แหล่งข่าวด้านผังเมืองกล่าวถึงความคืบหน้าการปรับปรุงผังเมืองของจังหวัดภูเก็ตว่า เมืองเก่ายังมีความสำคัญที่จะพัฒนาให้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ หลังจากล่าสุดพบว่ามีการปรับลดความสูงของอาคารลงจาก 45 เมตร เหลือ 23 เมตรและ 17 เมตร ยิ่งเป็นแรงบีบให้นักลงทุนไม่สนใจลงทุนพัฒนาพื้นที่ใจกลางเมือง หันไปสนใจลงทุนในทำเลอื่นๆมากขึ้น ประกอบกับแนวเส้นทางรถไฟพบว่าหดสิ้นสุดแค่สถานีขนส่งโดยไม่เชื่อมไปถึงใจกลางเมืองยิ่งทำให้พื้นที่ใจกลางเมืองขาดความสนใจจากนักลงทุนมากขึ้นไปอีก

          "ทราบว่าวันที่ 22 กรกฎาคมนี้จะมีการเปิดรับฟังสัมมนารายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองที่ป่าตองโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักลงทุนในพื้นที่เพื่อนำความเห็นร่วมกันในครั้งนี้เสนอรัฐบาลพิจารณาเร่งผลักดันต่อไป"

          ประการสำคัญคงต้องจับตาแผนการผลักดันโครงการอุโมงค์ กะทู้-ป่าตองและรถไฟฟ้ารางเบาเข้าไปยังพื้นที่เมืองป่าตอง โดยใช้ทางลอดอุโมงค์เป็นเส้นทางร่วมรถไฟฟ้าหรืออาจสิ้นสุดแค่ปากทางเข้าอุโมงค์ช่วงกะทู้แล้วใช้ระบบขนส่งมวลชนอย่างรถสมาร์ทบัสเชื่อมเข้าไปยังเมืองป่าตองระยะทางประมาณ 4-5 กม.ต่อไป

          โดยหากมองอุปสรรคของการเร่งผลักดันรถไฟฟ้ารางเบาภูเก็ตที่เดิมจะใช้ขนคนเข้าไปในเมืองอาจต้องกลับมาทบทวน ใหม่ว่าปริมาณผู้โดยสารจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้จริงหรือไม่ เนื่องจากผังเมืองไม่เอื้อต่อการพัฒนาเมืองเก่าภูเก็ต ขนาดประเภทอาคารที่จะเป็นแรงกระตุ้นการลงทุนก็มีข้อจำกัดในการปรับลดขนาดความสูงอาคารลงอีก จึงเป็นการสร้างอุปสรรคให้กับเมืองภูเก็ตมากขึ้น

          "หากนักลงทุนไม่สนใจมาลงทุนในพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ตแต่ไปลงทุนในทำเลอื่นๆจะส่งผลกระทบตามมาแน่ ในแง่ของการพัฒนารูปแบบเมืองแล้วตัวเมืองภูเก็ตควรจะมีตัวดึงดูดบ้างให้ภาคเอกชนสนใจเข้าไปลงทุนกันมากขึ้น หากอนุรักษ์เป็นเขตเมืองเก่าอย่างเดียวก็จะไม่เกิดความสนใจลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้ โดยเคยได้มีการกำหนดให้ถนนพังงาส่วนนอกเมืองต่อจากพื้นที่เขตเมืองเก่า และอีกหลายสายควรจะให้มีการพัฒนาอาคารขนาดใหญ่พิเศษขนาดพื้นที่มากกว่า 1 หมื่นตร.ม.ได้ ความสูงไม่ควรน้อยกว่า 60 เมตร พร้อมกับอนุญาตให้มีการประกอบการศูนย์ประชุม อาคารที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ หรือคอนโดมิเนียมได้อีกด้วย อีกทั้งกระตุ้นการลงทุนด้วยกิจกรรมเศรษฐกิจที่ต่อไปจะมีห้างหรือศูนย์การค้าเข้ามาลงทุนในพื้นที่"