Loading

คอลัมน์ ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: บ้านรอขาย

วันที่ : 2 สิงหาคม 2562
นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า ได้สำรวจความต้องการซื้อบ้านของโครงการที่อยู่อาศัยจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดอุบลราชธานีที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งหลังปี 2561
นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า ได้สำรวจความต้องการซื้อบ้านของโครงการที่อยู่อาศัยจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดอุบลราชธานีที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งหลังปี 2561 พบว่ามีโครงการที่อยู่อาศัยอยู่ระหว่างการขาย 76 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวม 10,009 หน่วย มีมูลค่าโครงการ 28,201 ล้านบาท