Loading

ที่ดินฝืดนายทุนรอช้อนซื้อถูก

วันที่ : 3 สิงหาคม 2562
นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า แนวโน้มราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในช่วงครึ่งปีหลังมีทิศทางชะลอตัว หลังจากพบว่านักลงทุน และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เริ่มชะลอการซื้อที่ดิน เพื่อรอดูทิศทางการใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะเริ่มใช้ในปี 63ว่า จะส่งผลกระทบราคาที่ดินและตลาดอย่างไร รว
          หนีก.ม.ภาษีบังคับใช้ปี63

          นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า แนวโน้มราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในช่วงครึ่งปีหลังมีทิศทางชะลอตัว หลังจากพบว่านักลงทุน และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เริ่มชะลอการซื้อที่ดิน เพื่อรอดูทิศทางการใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะเริ่มใช้ในปี 63ว่า จะส่งผลกระทบราคาที่ดินและตลาดอย่างไร รวมถึงอาจมีกลุ่มผู้ถือครองที่ดินเปล่าบางส่วนไม่อยากที่จะเสียภาษี และนำมาขายต่อในราคาถูกในตลาด

          "ตอนนี้ตลาดซื้อขายที่ดินเปล่าเป็นตลาดของผู้ซื้อ เพราะเริ่มเห็นเจ้าของที่ดินเริ่มนำที่ดินออกมาขายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อเลี่ยงการเสียภาษีที่จะเริ่มปี 63 ทำให้เป็นจังหวะของผู้ซื้อ มีโอกาสค่อย ๆ เลือก ค่อย ๆ ซื้อ และสามารถต่อรองราคาที่ดินได้ ส่งผลให้ราคาที่ดินช่วงครึ่งปีหลังจะไม่แพงขึ้นนัก"

          นอกจากนี้ ผลจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ประกอบกับที่ผ่านมาราคาที่ดินปรับเพิ่มขึ้นไปมาก และมาตรการธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยกู้ ก็ทำให้กำลังซื้ออสังหาริมทรัพย์ลดลง ประกอบกับยังมีที่อยู่อาศัยเหลือขายในตลาดจำนวนมาก ส่งผลให้การตัดสินใจซื้อที่ดินเปล่านำไปพัฒนาโครงการใหม่ ๆ อาจช้าลงตามไปด้วย

          "แนวโน้มราคาเฉลี่ยที่ดินเปล่าในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลช่วงครึ่งปีหลัง คงไม่ได้ขึ้นร้อนแรงเหมือน 2-3 ปีก่อน ที่มีราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็นเลขสองหลัก เกิน 10% ขึ้นไป โดยราคาน่าจะโตเหลือแค่หลักเดียวเท่านั้น มีลักษณะใกล้เคียงกับตัวเลขไตรมาส 2 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามต้องจับตาปัจจัยนโยบายของรัฐบาลใหม่ว่าจะมีมาตรการอะไรออกมากระตุ้นภาคอสังหาฯ เพิ่มเติมด้วยหรือไม่"

          สำหรับดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 5 จังหวัด คือ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม ประจำไตรมาส 2 ปี 62 มีค่าดัชนีเท่ากับ 236.9 จุด เพิ่มขึ้น 3.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 8.8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยทิศทางราคาที่ดินเปล่าไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นต่ำสุด หลังจากขยายตัว อย่างรวดเร็วเป็นตัวเลขสองหลักติดต่อกันถึง 9 ไตรมาสตั้งแต่ไตรมาส  1 ปี 60 ถึงไตรมาส 1 ปี 62

          รายงานข่าวแจ้งเพิ่มว่า พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.63 เป็นต้นไป โดยมีการแบ่งการเก็บภาษีตามรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามวัตถุประสงค์แบ่งเป็น4 กลุ่ม ได้แก่  1. เพื่ออยู่อาศัย  2. เพื่อการเกษตร 3. เพื่อพาณิชยกรรม และ 4. ที่ดินว่างเปล่า

          สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทที่ดินว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์ ในช่วงแรกเก็บภาษีเท่ากับที่ดินเชิงพาณิชย์ มูลค่า 0-50 ล้านบาท เสียภาษี 0.3% มูลค่า 50-200 ล้านบาท เสียภาษี 0.4% มูลค่า 200-1,000 ล้านบาท เสียภาษี 0.5% มูลค่า 1,000-5,000 ล้านบาท เสียภาษี 0.6% และมูลค่าเกิน 5,000 ล้านบาท เสียภาษี 0.7% แต่ในอนาคตจะมีการปรับเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ 0.3% ทุก 3 ปี จนเต็มเพดาน 3%

          ส่วนภาคเกษตรกรรมแบ่งเป็น2 กรณี กรณีที่บุคคลธรรมดา หรือชาวบ้านเป็นเจ้าของที่ดิน ถ้าที่ดินมีมูลค่า 0-50 ล้านบาท ไม่เสียภาษีเลย มูลค่า 50-100 ล้านบาท เสียภาษี 0.01% ของมูลค่าที่ดิน มูลค่า 100-200 ล้านบาท เสียภาษี 0.03% ส่วนที่ดินเกษตรกรรม ที่มีนิติบุคคลเป็นเจ้าของ เช่น บริษัท ห้างร้านถ้ามีที่ดินมูลค่า 0-75 ล้านบาท เสียภาษี 0.01% มูลค่า 75-100 ล้านบาท เสียภาษี 0.03% มูลค่า 100-500 ล้านบาท เสียภาษี 0.05% มูลค่า 500-1,000 ล้านบาท เสียภาษี 0.07% มูลค่าเกิน 1,000 ล้านบาท เสียภาษี 0.1% ขณะที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับที่อยู่อาศัยที่มีมูลค่า 0-50 ล้านบาท เสียภาษี 0.02% ส่วนมูลค่า50-75 ล้านบาท เสียภาษี 0.03% มูลค่า 75-100 ล้านบาท เสียภาษี 0.05%