Loading

บิ๊กตู่ ไฟเขียวผังเมืองอีอีซี ปัดเพิ่มพื้นที่อุตฯมีแค่แสนไร่

วันที่ : 6 สิงหาคม 2562
นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เห็นชอบร่างแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และร่างแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ครอบคลุม 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา พื้นที่ 8,291,250 ไร่
         นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เห็นชอบร่างแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และร่างแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ครอบคลุม 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา พื้นที่ 8,291,250 ไร่ แผนดังกล่าวกำหนดให้ใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสมตามศักยภาพและพื้นที่ ขั้นตอนต่อจากนี้จะเสนอเรื่องดังกล่าวให้กับ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบต่อไป

          นายคณิศกล่าวว่า ทั้งนี้ในหลักการสำคัญผังเมืองดังกล่าว จะมีการปกป้องพื้นที่ป่าทั้งหมด โดยไม่ให้พื้นที่ป่าลดลงใน 20 ปี (2560-80) พร้อมกับยกระดับพื้นที่ชุมชนชนบทลดลง 8% หรือคิดเป็น 673,743 ไร่ โดยเปลี่ยนเป็นการสร้างชุมชนเมือง 3% หรือประมาณ 279,008 ไร่ กันเป็นพื้นที่ลดผลกระทบในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม หรือทำพื้นที่โล่งเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาทิ พื้นที่ริมทะเล แม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ ที่กันระยะห่างไว้ 500 เมตร อีก 2.93% หรือ 13,577 ไร่ และที่เหลือเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเพียง 1.99% หรือ 165,085 ไร่

          "การทำผังครั้งนี้จะช่วยเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ให้ดีขึ้น ส่วนที่มีบางกลุ่มออกมาบอกว่า รัฐจะเอาพื้นที่ไปทำเป็นอุตสาหกรรมจนทำให้เกิดความเดือดร้อน เรื่องนี้คงไม่จริงเท่าไร เพราะพื้นที่อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเพียงแสนไร่เท่านั้น" นายคณิศกล่าว