Loading

'SAMCO'เบนเข็มรุกแนวราบ ควัก1.5พันล.ช็อปที่แปลงสวย

วันที่ : 23 สิงหาคม 2562
SAMCO เบนเข็มรุกแนวราบ ควัก 1.5 พันล้านบาท ช็อปที่แปลงสวย ปั้นโครงการใหม่ "กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา" เร่งระบายสต๊อกบ้านในมือ 800 ล้านบาท หวังยอดโอนปีนี้เข้าเป้า 1.5 พันล้านบาท ฟากดีลขายคอมมูนิตี้มอลล์เข้ากองทรัสต์คาดชัดเจนไตรมาส 4 นี้
          SAMCO เบนเข็มรุกแนวราบ ควัก 1.5 พันล้านบาท ช็อปที่แปลงสวย ปั้นโครงการใหม่ "กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา" เร่งระบายสต๊อกบ้านในมือ 800 ล้านบาท หวังยอดโอนปีนี้เข้าเป้า 1.5 พันล้านบาท ฟากดีลขายคอมมูนิตี้มอลล์เข้ากองทรัสต์คาดชัดเจนไตรมาส 4 นี้

          นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) หรือ SAMCO เปิดเผยว่า แนวทางการบริหารงานช่วงที่เหลือของปี 2562 บริษัทคงเน้นให้ความสำคัญการดำเนินธุรกิจในส่วนของแนวราบมากขึ้น เพราะเป็นความต้องการเพื่อการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง (เรียลดีมานด์) หลังมองตลาดคอนโดมิเนียมมีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง โดยบริษัทยังไม่มีแผนเปิดโครงการเพิ่มในปีนี้แต่จะเน้นการระบายโครงการพร้อมโอน (สต๊อก) ที่มีอยู่ 800 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการประเภทแนวราบทั้งหมดเพื่อสร้างรายรับเพิ่มเติมให้ดียิ่งขึ้น

          ปัจจุบันบริษัทมียอดขายที่รอโอน(Backlog) ประมาณ 150 ล้านบาท จากโครงการแนวราบ อาทิ บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด คาดว่าจะสามารถดำเนินการส่งมอบและรับรู้รายได้ต่อเนื่องจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้

          ลุยช็อปที่แปลงสวย

          นอกจากนี้ บริษัทมีแนวคิดทุ่มงบลงทุนราว 1.5 พันล้านบาท เพื่อดำเนินการจัดซื้อที่ดินแปลงใหม่ในโซนกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพิ่มเติม จำนวน 3-4 แปลง เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการใหม่ในปี 2563 เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องใน ระยะยาว

          ทั้งนี้บริษัทประเมินยอดรับรู้รายได้จากการโอนที่อยู่อาศัยน่าจะเป็นตามเป้าที่ตั้งไว้ 1.5 พันล้านบาท หลังจากช่วงครึ่งปีแรก มีรายได้โอนในส่วนดังกล่าวราว 800 ล้านบาท ประกอบกับในช่วงที่เหลือปีนี้ บริษัทยังมีสต๊อกที่รอขายอีกจำนวนมาก ซึ่งล้วนเป็นโครงการในทำเลที่มีศักยภาพแทบทั้งสิ้นจึงเชื่อว่าจะสนับสนุนให้ภาพรวมธุรกิจเป็นไปตามที่วางไว้

          ขายกองทรัสต์โค้งสี่

          ส่วนประเด็นเกี่ยวกับการที่บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PSDC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย SAMCO เข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สิน และธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สิน ให้แก่กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอมมูนิตี้มอลล์ (กองทรัสต์) ซึ่งมีมูลค่ากว่า 1.1 พันล้านบาทนั้น ปัจจุบันถือว่าคืบหน้าไปแล้วพอสมควร เพราะล่าสุดได้จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับ รายละเอียดต่างๆ ขออนุมัติการจัดตั้งกองทรัสต์จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เรียบร้อยแล้ว คาดว่าการจำหน่ายทรัพย์สินและการซื้อหน่วยทรัสต์จะเกิดขึ้นภายในไตรมาส 4/2562

          อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว ประกอบด้วยการให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวของโครงการสัมมากร เพลส รามคำแหง (เวสต์) โครงการสัมมากร เพลส รังสิต และโครงการสัมมากร เพลส ราชพฤกษ์ รวมถึงการจำหน่ายทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินศูนย์การค้าของแต่ละโครงการ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ PSDC ที่ประกอบกิจการศูนย์การค้าประเภทคอมมูนิตี้มอลล์ให้แก่กองทรัสต์ ซึ่งระยะเวลาการให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว จะเริ่มตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าในทรัพย์สินของ PSDC จนถึงวันครบกำหนดตามการจดทะเบียนสิทธิการเช่าของแต่ละโครงการ โดยเงินที่ได้จากการขายสินทรัพย์เหล่านี้จะนำเงินขยายลงทุนและต่อยอดธุรกิจในอนาคตต่อไป

          พร้อมกันนี้ ทางบริษัทยังมีแผนเข้าทำธุรกรรมซื้อหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายโดยกองทรัสต์ ไม่ต่ำกว่า 10% ของมูลค่าทรัพย์สินที่บริษัทย่อยของบริษัทจำหน่ายให้แก่กองทรัสต์ และให้กู้ยืมเงินระยะสั้น (Bridging Loan) จากสถาบันการเงินมาใช้ในธุรกรรมซื้อหน่วยทรัสต์ และจะชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวด้วยเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว (ถ้ามี) และอนุมัติให้เข้าทำธุรกรรมสัญญาเช่าช่วงพื้นที่สำนักงานบางส่วนของโครงการสัมมากร เพลส รามคำแหง (เวสต์) จากกองทรัสต์ตามสัญญาเช่าดำเนินงานเพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท (ธุรกรรมสัญญาเช่าช่วงพื้นที่สำนักงาน) โดยมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 ปี