Loading

หมดยุคบ้าน 3-5ล. ที่ดินแพงต่อเนื่อง เอกชนขยับราคา

วันที่ : 20 กันยายน 2562
พลัส พร็อพ เพอร์ตี้ เปิดผลวิจัยหมดยุคบ้านเดี่ยว 3-5 ล้านบาท หลังราคาที่ดินแพงดันต้นทุน แห่พัฒนาสินค้าขยับราคาใหม่ที่ 5-7 ล้านบาทแทน
            พลัส พร็อพ เพอร์ตี้ เปิดผลวิจัยหมดยุคบ้านเดี่ยว 3-5 ล้านบาท หลังราคาที่ดินแพงดันต้นทุน แห่พัฒนาสินค้าขยับราคาใหม่ที่ 5-7 ล้านบาทแทน
            น.ส.สุวรรณี มหณรงค์ชัย รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนากลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้ให้ บริการและจัดการอสังหาริม ทรัพย์ครบวงจร เปิดเผยถึง ผลสำรวจการพัฒนาอสังหา ริมทรัพย์ ปี 62 ว่า ภาพรวมราคาที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะบ้านเดี่ยวพบว่าปรับตัวเพิ่มขึ้น เพราะได้รับผลกระทบจากราคาที่ดินที่สูงขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับระดับราคาที่เสนอขายให้เหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาโครงการใหม่ให้ตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตของผู้บริโภค เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดที่ แข่งขันสูงขึ้น โดยคาดว่าโครงการใหม่ที่ระดับราคา 5-7 ล้านบาท จะมีจำนวนมากขึ้น ส่วนโครงการใหม่ระดับราคา 3-5 ล้านบาท มีแนวโน้มเปิดโครงการใหม่ลดลง
            ทั้งนี้ จากผลวิจัยพบว่า บ้านเดี่ยวโครงการใหม่ราคา 3-5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% อยู่ที่ 2,418 ยูนิต ส่วนราคา 5-7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22% อยู่ที่ 1,733 ยูนิต และราคา 7-10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% อยู่ที่ 848 ยูนิต โดยการสำรวจครั้งนี้ บ้านเดี่ยวระดับราคา 5-7 ล้านบาท ถือเป็นระดับราคาหลักในตลาดและมีอัตราการเติบโตต่อเนื่อง โดยส่วนมากจะเพิ่มขึ้นในโซนตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณคลองสามวา และลาดกระบัง รวมถึงโซนทิศตะวันตก บริเวณบางใหญ่ และพุทธมณฑล เนื่องจากเป็นทำเลที่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ตัวเมืองได้ รวมถึงมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ รองรับและอำนวยความสะดวกให้กับผู้อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าว
            "ตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังปี 61 พบว่าบ้านเดี่ยวระดับราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการปรับกลยุทธ์มาพัฒนาโครงการที่จับกลุ่มลูกค้าระดับบน เพราะเป็น กลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและมาตรการควบคุมการปล่อยสินเชื่อ" น.ส.สุวรรณีกล่าว
            สำหรับแนวโน้มครึ่งหลังปี 62 คาดว่าความต้อง การบ้านเดี่ยวยังคงเติบโตต่อเนื่อง สะท้อนจากตลาดบ้านเดี่ยวครึ่งปีแรกเติบโตดีขึ้น ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยครึ่งปีแรก ปริมาณบ้านเดี่ยวรวม 16,369 ยูนิต แบ่งเป็นระดับราคา 3-5 ล้านบาท มีจำนวนสูงสุดถึง 35%, รองลงมาคือ 5-7 ล้านบาท อยู่ที่ 31%, ระดับราคา 7-10 ล้านบาท อยู่ที่ 15%, ราคา 10-20 ล้านบาท อยู่ที่ 10%