Loading

คอลัมน์ ดาต้าเบส: บ้านเดี่ยวกระหึ่มภูมิภาค ที่ดินเหลือเฟือ-ราคาเอื้อมถึง

วันที่ : 30 กันยายน 2562
REIC-ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำรวจตลาดที่อยู่อาศัยในภูมิภาค พบปรากฏการณ์สินค้าบ้านเดี่ยวยังครองใจ ผู้บริโภคตลอดกาล
          REIC-ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำรวจตลาดที่อยู่อาศัยในภูมิภาค พบปรากฏการณ์สินค้าบ้านเดี่ยวยังครองใจ ผู้บริโภคตลอดกาล

          โดยมีสัดส่วนการออกใบอนุญาตก่อสร้าง ณ ครึ่งปีแรก 2562 กินขาดถึง 73.4% จำนวน 67,148 หน่วย

          เหตุผลไม่ซับซ้อน เพราะที่ดินยังเหลือเฟือ ราคาไม่แพงระห่ำเหมือนในเมืองกรุง

          อันดับถัดมายังคงเป็นสินค้าแนวราบ นั่นคือ ทาวน์เฮาส์ สัดส่วน 10.8% จำนวนเกือบ 10,000 หน่วย

          เพราะกูรูสำนักวิจัยล้วนฟันธง ตรงกันว่าสินค้าแนวราบเป็น norm ของผู้บริโภคอสังหาริมทรัพย์ ซื้อแล้วได้โฉนดกรรมสิทธิ์ ได้เหยียบดิน

          อันดับสามมาจากการลงทุนของ ผู้ประกอบการเป็นหลัก มีสัดส่วน 10.1% จำนวน 9,271 หน่วย

          ในขณะที่ใบอนุญาตสร้างอาคารพาณิชย์มีอันดับรองบ๊วย สัดส่วน 4.1% จำนวน 3,744 หน่วย และบ้านแฝดมีเพียง 1.6% จำนวน 1,456 หน่วย

          ตลาดบ้านแฝดต่างเหตุผลกับในกรุงเทพฯ ซึ่งซื้อบ้านแฝดเพื่อทดแทนบ้านเดี่ยว เพราะที่ดินแพงเหลือใจ จำยอมต้องอยู่บ้านแฝดไซซ์ 36 ตารางวา ทดแทนการซื้อบ้านเดี่ยว 50 ตารางวา

          แต่บ้านแฝดในต่างจังหวัดไม่รู้จะไปใช้คู่เทียบกับใครดี เพราะต้นทุนที่ดินยังเอื้อมถึง (affordable) นั่นเอง