Loading

สุริยะ มั่นใจอีอีซีดันลงทุนปี 63ชัด ลุยอุตสาหกรรมแห่งอนาคตต่อเนื่อง

วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2562
"สุริยะ" โชว์ผลงาน 3 เดือน "99 วัน อุตสาหกรรมทำได้" วางเป้าทำต่อมุ่งเน้น 3 ด้านทั้งการแก้ไขฝุ่น PM2.5 การพัฒนาอุตสาหกรรม แห่งอนาคตและวางมาตรการพัฒนาอุตฯหุ่นยนต์ เกษตรแปรรูป ขับเคลื่อน ศก. มั่นใจอีอีซีดันลงทุนปี'63 ชัด
          "สุริยะ" โชว์ผลงาน 3 เดือน "99 วัน อุตสาหกรรมทำได้" วางเป้าทำต่อมุ่งเน้น 3 ด้านทั้งการแก้ไขฝุ่น PM2.5 การพัฒนาอุตสาหกรรม แห่งอนาคตและวางมาตรการพัฒนาอุตฯหุ่นยนต์ เกษตรแปรรูป ขับเคลื่อน ศก. มั่นใจอีอีซีดันลงทุนปี'63 ชัด

          นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การทำงานในช่วง 99 วันที่ผ่านมาตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 19 ก.ค.2562 พอใจกับผลงานที่ได้ร่วมกับราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้วางแนวทางทำงานในระยะต่อไปเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโต โดยมุ่งเน้นสร้างภาคอุตสาหกรรมให้เข้มแข็ง และสร้างการลงทุนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี)ที่มีการลงนามลงทุน โครงสร้างพื้นฐานชัดเจนทั้งท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด รถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบิน ซึ่งคาดว่าจะทำให้การลงทุนในอีอีซีเข้ามาชัดเจนมากขึ้นในปี 2563

          สำหรับอุตสาหกรรมทำต่อจะมุ่งเน้น 3 ด้านหลักมากขึ้นได้แก่ 1. ด้านการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) โดยจะเร่งดำเนินการบังคับใช้มาตรฐานมลพิษจากรถยนต์ที่เทียบเท่า Euro 5 ให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 และ Euro 6 ภายในปี 2565 เพื่อลดผลกระทบจากอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนใน วงกว้าง, ทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้สำหรับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและลดฝุ่นละออง PM 2.5 ของโรงงานในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นต้น

          2. ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ได้แก่ มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า(อีวี) ในประเทศ ไทย และการส่งเสริมการผลิตชิ้นส่วนรองรับรถอีวี สานต่อโครงการศูนย์ทดสอบ ยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ จ.ฉะเชิงเทรา, มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารปี พ.ศ. 2562-2571 โดยจัดทำมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (Future Food) ระยะ 10 ปีแล้วเสร็จ มุ่งเน้นการยกระดับผู้ประกอบการให้เป็นนักรบพันธุ์ใหม่

          3. ด้านมาตรการ ได้แก่ การพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยผลักดันให้เกิดการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในภาคการผลิตและบริการเพิ่มขึ้น, โครงการ InnoSpace (Thailand) เพื่อสร้างสตาร์ทอัปและมาตรการด้านเกษตรอุตสาหกรรมที่จะส่งเสริมอุตสาห- กรรมอาหารแปรรูปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นต้น

          ส่วนผลงาน 99 วันอุตสาหกรรมทำแล้ว ได้แก่ 1. การสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรม โดยส่งเสริม Made in Thailand การโรดโชว์ดึงลงทุน 2. การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ โดยดำเนินการพัฒนานิคมในพื้นที่ EEC 3. การปฏิรูปกระทรวงอุตสาหกรรมไปสู่ Smart Government โดยการนำระบบ i-Industry มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 4. ทะลวงอุปสรรค ลดขั้นตอนผู้ประกอบการ SMEs และ Start up หนุนปล่อยสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ วงเงิน 3,000 ล้านบาทโดยตั้งเป้าให้เสร็จสิ้นในระยะเวลา 3 เดือน 5. การดูแลประชาชนและผู้ประกอบการผ่านการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม